Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Bijenheuvel in het Prinses Irenebos

In het Prinses Irenebos, het voormalige park Zegersloot-Noord, heeft wethouder duurzaamheid Gert van der Ham op donderdag 23 juni een bijenheuvel voor grondbijen geopend. Grondbijen graven ondergrondse nesten een geen bovengrondse nesten, zoals de bijen die van een bijenhotel gebruik maken. De bijenheuvel biedt de grondbijen weer extra ruimte om een nest te maken. Bijen zorgen voor de bestuiving van bloemen en planten en zijn daardoor belangrijk voor de biodiversiteit (verschillende planten en insecten) in een gebied.

Bijenheuvel

De bijenheuvel is 1,5 meter hoog en 8 bij 15 meter. De grond die is gebruikt voor de bijenheuvel hield de gemeente over na de realisatie van het Prinses Irenebos. Deze grond wordt nu hergebruikt en krijgt weer een nieuwe, nuttige functie. Een deel van de bijenheuvel is bedekt met leemhoudend zand. Deze grond is compacter dan gewoon zand zodat de grondbijen hier eenvoudiger nesttunnels kunnen uitgraven. Ook is deze grond minder vruchtbaar, waardoor het nestgebied minder snel door onkruid wordt overwoekerd. De gemeente denkt niet alleen aan de grondbijen, maar heeft ook aandacht voor bijensoorten die boven de grond een nest maken. Daarom worden ook boomstammen geplaatst die afgelopen winter in het Prinses Irenebos gerooid zijn. Hier zijn gaatjes in geboord voor de bijen.

Zonder bijen geen groente en fruit

Gert van der Ham: “Steeds meer dier- en plantsoorten verdwijnen of worden bedreigd door klimaatverandering. Bijen zijn belangrijke bestuivers voor ons eten. Als zij verdwijnen, kunnen we bepaalde groente en fruit straks niet meer produceren. Het is daarom van groot belang dat we met elkaar goed zorgen voor de bij en dus voor het behoud van biodiversiteit in onze gemeente. Deze bijenheuvel draagt hieraan bij. Ik vind het ook mooi om te zien dat we dit op een circulaire manier doen: door hergebruik van grond en bomen uit het voormalige park Zegersloot-Noord.”

QR-tour Prinses Irenebos

Om bezoekers te informeren over het nut van deze bijenheuvel, plaatst de gemeente een bordje met een QR-code erbij.  Bezoekers kunnen deze code scannen en op hun smart phone om meer informatie lezen. Er is al een QR-tour in het Prinses Irenebos voor drie themaroutes, namelijk over de thema’s eetbaar, klimaat en bijen. Het Prinses Irenebos vervult daarmee een educatieve functie. Op de bijen themaroute staan bijvoorbeeld struiken en bomen die bijen en vlinders van  voedsel  voorzien.  De struiken en  bomen  bloeien niet alleen van april tot en met juli, maar er groeien ook soorten die bloeien in de koudere maanden, zoals de klimop en de sneeuwbal. Zo kunnen bijen en vlinders het hele jaar door aan nectar en stuifmeel komen.