Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

De heer Gerard van der Klaauw ontvangt lintje

De heer Gerard van der Klaauw, woonachtig in Alphen aan den Rijn, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn lintje op 2 juni uit handen van burgemeester Liesbeth Spies.

De heer Van der Klaauw is al zo’n 27 jaar in bestuursfuncties op diverse terreinen vrijwillig actief. Eerst voor een lokale voetbalvereniging, later voor de ondernemersbelangen en een gezond economisch klimaat in Alphen aan den Rijn.

Sportvereniging ARC Alphen aan den Rijn

De heer Van der Klaauw startte in 1994 als vrijwilliger bij Sportvereniging ARC Alphen aan den Rijn als bestuurslid technische zaken, waarna hij in 1996 bestuurslid sponsoring werd. Van 2002 tot 2012 was hij voorzitter van ARC. Onder zijn voorzitterschap is de club gepromoveerd naar de destijds hoogste klasse van het amateurvoetbal. Van 2012 tot 2017 waren er geen vrijwilligersactiviteiten en in 2017 trad de heer Van der Klaauw toe tot de kascommissie. Naast zijn vrijwilligerstaken voor ARC is hij tevens sponsor van de Business Club én trouw supporter van het eerste elftal van ARC.

Nieuw Elan

Vanaf de oprichting in 2009 zet de heer Van der Klaauw zich belangeloos in voor de politieke vereniging Nieuw Elan in Alphen aan den Rijn. Namens de vereniging heeft de heer Van der Klaauw zich ingezet voor het stimuleren van ondernemerschap en publiek-private samenwerking in Alphen aan den Rijn. Zo was hij initiatiefnemer/promotor van het begrip ‘ondernemerschap met lef’, zet hij zich in voor de kwaliteit en scholing van vrijwilligers en heeft hij gezorgd voor de verbinding met de vele Alphense koepelorganisaties.

Stichting iFlow

Vanaf de oprichting in 2013 was de heer Van der Klaauw betrokken bij Stichting iFlow Ondernemings-huis te Alphen aan den Rijn. Vanaf 23 maart 2016 in de rol van bestuurslid/penningmeester. Hij zette zich in voor de aanwezigheid en continuïteit van het ondernemingshuis in Alphen aan den Rijn, alsmede voor de financiële instandhouding van de stichting, het organiseren van activiteiten voor stakeholders en de aansturing van personeel. Per 1 januari 2022 is iFlow opgeheven.

Stichting Centrummanagement Alphen aan den Rijn

Sinds 2015 is de heer Van der Klaauw voorzitter van de Stichting Centrummanagement Alphen aan den Rijn, een overlegorgaan waar diverse belanghebbende partijen gezamenlijk bijdragen aan het vitaler maken van het Alphense Stadshart. Als voorzitter houdt de heer Van der Klaauw de belangen van diverse partijen in het oog, stuurt op strategische besluiten en constructieve oplossingen. Zijn doortastendheid en snelheid van begrip maakt dat hij een goede beeldvorming heeft van veel situaties om de juiste adviezen te kunnen geven.

Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA)

De heer Van der Klaauw zet zich als bestuurslid/penningmeester vanaf april 2016 in voor een financieel sterke en efficiënt functionerende de Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA). De VOA behartigt de belangen van alle ondernemingen in de gemeente Alphen aan den Rijn. De inbreng van de heer Van der Klaauw voor de vereniging is bijzonder groot en zijn contacten met ondernemers is van grote waarde. Decorandus legt per 1 april 2022 zijn taken voor de VOA neer.

Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA)

Vanaf de oprichting in 2016 is de heer Van der Klaauw verbonden aan de EDBA, Economic Development Board Alphen aan den Rijn. Dit is een onafhankelijke stichting met als doel het zorgen voor een goed ondernemersklimaat en een sterke lokale economie met voldoende werkgelegenheid in Alphen aan den Rijn en de regio. De heer Van der Klaauw heeft (mede) een zeer belangrijke rol gespeeld in het goed vastleggen van onderlinge afspraken over de samenwerking. Na de oprichting was hij nauw betrokken bij de totstandkoming en zorgvuldige uitvoering van een subsidieregeling van de gemeente. Vanaf ongeveer 2017 is de heer Van der Klaauw ook Platformlid, waar hij een aanjagende en constructieve rol heeft bij het uitvoeren van het platformoverleg en het adviseren van het gemeentebestuur bij economische besluiten.