Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Hoe denkt u over woningbouw binnen de bebouwde kom?

Wilt u met ons meedenken over de vraag waar en hoe we woningen moeten bouwen binnen de bebouwde kom? Dat kan tijdens een online bijeenkomst op woensdag 29 juni 2022.

In heel Nederland is een tekort aan woningen, ook in onze gemeente. Om tot een oplossing te komen voor dit probleem, proberen we (slimme) manieren te bedenken om meer woningen in de gemeente te bouwen. Dit kan door een combinatie van nieuwbouw, verbouw en hoogbouw.  

Online bijeenkomst 

De bijeenkomst begint om 19.30 duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst willen we u meer vertellen over: 

  • hoe inwoners en organisaties hebben meegedacht over waar we rekening mee moeten houden bij nieuwbouw, verbouw of hoogbouw van huizen in bebouwd gebied; 
  • wat deze uitkomsten betekenen voor wonen en leven in onze gemeente. 

Daarnaast gaan we tijdens de bijeenkomst ook in op de volgende onderwerpen: 

  • Hoe kunnen we groen en duurzaam bouwen?  
  • Hoe zorgen we voor een veilige omgeving rondom nieuwe woningen? 
  • Hoe wilt u in de toekomst betrokken worden als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden?

Meld u aan 

Meld u aan door uiterlijk 26 juni 2022 te mailen naar nieuwbouw@alphenaandenrijn.nl. Na de aanmelding ontvangt u een link om mee te kunnen doen en krijgt u uitleg over hoe dit werkt. Meer informatie vindt u op: www.alphenaandenrijn.nl/woningbouwonderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen met nieuwbouw@alphenaandenrijn.nl.