Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Plannen betere verkeerssituatie Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen ter inzage

Gemeente Alphen aan den Rijn en provincie Zuid-Holland werken samen aan plannen voor het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Waddinxveen.

Het gaat daarbij over het aanpassen en aanleggen van wegen, wandelpaden en fietspaden. De maatregelen voor het Hazerswoude-Dorp zijn vastgelegd in het Ontwerp bestemmingsplan Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp voor de lokale wegen én in het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid. In het PIP is ook de Verlengde Bentwoudlaan opgenomen. Iedereen kan binnen 6 weken reageren op de plannen. 

Inloopbijeenkomsten 14 en 16 juni 2022

De provincie en gemeente organiseren twee inloopbijeenkomsten. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen over de plannen in het Ontwerp PIP N207 Zuid en het Ontwerp bestemmingsplan Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp.

 • Dinsdag 14 juni, 18.30 - 21.30 uur De Juffrouw, Hazerswoude-Dorp
 • Donderdag 16 juni, 18.30 - 21.30 uur Flora Boskoop, Boskoop

Iedereen mag reageren

De provincie en gemeente geven iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het Ontwerp PIP N207 Zuid en/of het Ontwerp bestemmingsplan Verkeersmaatregelen Hazerswoude- Dorp. Een zienswijze is een onderbouwde reactie, waarbij u op tijd aangeeft wat u vindt dat er moet veranderen aan de plannen van de provincie en/of gemeente en waarom.

Zienswijze Ontwerp PIP N207 Zuid

 • Zienswijzeperiode: 31 mei tot en met 12 juli 2022
 • Stukken digitaal inzien op: www.zuid-holland.nl/n207zuid
 • Stukken fysiek inzien op:
  Provinciehuis Zuid-Holland: ga hiervoor naar Facilitair Loket, gebouw A begane grond, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag
  Gemeentehuis Alphen aan den Rijn: Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn. (alleen het Ontwerp PIP en MER)
 • Zienswijze indienen kan door te mailen naar: zienswijze.n207zuid@pzh.nl 

Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp

 • Zienswijzeperiode: 2 juni tot en met 13 juli 2022
 • Stukken digitaal inzien op: www.ruimtelijkeplannen.nl: identificatienummer NL.IMRO.0484.HDverkeersmaatrgln-ON01
 • Stukken fysiek inzien op: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn: Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn.
 • Zienswijze indienen kan via: www.alphenaandenrijn.nl/zienswijze

Maatregelen van de provincie en gemeente

Voor het indienen van een zienswijze is het ook van belang dat u dat bij de juiste organisatie doet. In onderstaande kaart ziet u of de provincie of gemeente verantwoordelijk is voor een maatregel.

PZH-2205 PZH-2205 kaart Hazerswoude-Dorp_v01

Maatregelen provincie (Ontwerp PIP N207 Zuid)

1 Noordelijke rotonde en fietsbrug
3 Aanpassingen kruispunt N209
5 Rotonde Weidelanden

Maatregelen gemeente

2 Verbindingsweg naar de Katjesweg
4 Herinrichting parkeerplaats (geen onderdeel van bestemmingsplan)
6 Zuidwestelijke wijkontsluitingsweg

Meer informatie 

Meer informatie, waaronder het programma staat binnenkort op de projectwebsite www.zuid-holland.nl/n207zuid.