Bewonersbijeenkomst tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp

Om inwoners en belanghebbenden te informeren over de onderzoeken die gedaan worden voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen en eigen inwoners, zijn informatieavonden georganiseerd in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp.

Noorderkeerkring 400Op dit moment vangen we in onze gemeente ruim 600 Oekraïense vluchtelingen op. Sommige opvanglocaties moeten echter op (korte) termijn sluiten. Daarom is de gemeente op zoek naar alternatieve opvanglocaties. Uitgangspunt daarbij is dat alle kernen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn een deel van de vluchtelingen opvangen. Op de nieuwe locaties in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp wil de gemeente tijdelijke huisvesting realiseren, zowel als vervangende opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen als tijdelijke huisvesting voor onze eigen inwoners, aanvullend op de reguliere woningbouwontwikkeling.

Gestelde vragen en antwoorden

Er zijn zowel voorafgaand aan de informatieavonden als op de avonden zelf veel vragen gesteld. De vragen en antwoorden zijn samengevoegd.

Vragen en antwoorden Benthuizen

Vragen en antwoorden Hazerswoude-Dorp

Beoordeling van locaties

Om locaties zo objectief mogelijk te beoordelen, is een afwegingskader gebruikt. In het ‘afwegingskader tijdelijke huisvesting’ staan criteria waarop een locatie beoordeeld wordt. Alle locaties die de gemeente heeft ontvangen worden gewogen aan de hand van dezelfde criteria. Zo wordt snel duidelijk welke locaties kansrijk zijn en welke locaties af vallen. 

De beoordeling Benthuizen: Samenvatting afwegingskader tijdelijke huisvesting Benthuizen

De beoordeling Hazerswoude-Dorp: Samenvatting afwegingskade tijdelijke huisvesting Hazerswoude-Dorp