Kleine windmolens straks ook mogelijk in onze gemeente

Veel boeren en andere ondernemers kunnen straks duurzame energie opwekken om hun bedrijven duurzamer te maken.

EAZ Wind Kleine Windturbines 2Het opwekken van duurzame energie is een wens van boeren en andere ondernemers. Hiervoor heeft de gemeente beleid gemaakt. Om zo kleine windmolens mogelijk te maken op boerenerven en bedrijventerreinen. Voor het beleid heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden met de stakeholders, inwoners en ondernemers. De gemeenteraad gaat nu besluiten over het beleid voor kleine windmolens.

Hoe is het participatieproces gegaan?

Wij zijn in gesprek gegaan met inwoners en andere stakeholders (zoals dorpsoverleggen, de energiecoöperatie, boeren en ondernemers) voor het beleid over kleine windmolens. Hieruit bleek dat de meeste mensen geen of nauwelijks bezwaar hebben tegen de komst van kleine windmolens in de gemeente Alphen aan den Rijn. Wel moest de gemeente expliciet rekening houden met een aantal randvoorwaarden:

  • Zorgen voor maatwerk, landschapskwaliteit, lokale opwek en minimale impact voor de omgeving.
  • Duidelijke en snelle informatie en communicatie vanuit de gemeente over het beleid rondom kleine windmolens.

De opbrengsten van het participatieproces heeft de gemeente verwerkt in het beleid.

Kan nu zomaar een kleine windmolen worden geplaatst?

Een initiatiefnemer moet bij de aanvraag voor een kleine windmolen zelf ook nog verplicht en participatietraject doorlopen met stakeholders in zijn directe omgeving. Een voorwaarde voor het plaatsen van windmolens is ook dat een initiatiefnemer al zonnepanelen op zijn terrein heeft.

Waarom zijn kleine windmolens nodig?

Kleine windmolens op boerenerven en bedrijfsterreinen dragen bij aan Co2-reductie en helpen deze ondernemers om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Onze gemeente heeft als doel om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. De energietransitie is een ingewikkeld vraagstuk met veel impact op ons landschap, de openbare ruimte en het persoonlijke leven van onze inwoners. Het is daarom nodig dat we duidelijke keuzes maken en durven te investeren en experimenteren.