Gemeente Alphen aan den Rijn aardgasvrij in 2050

Net als alle andere gemeenten in Nederland bereidt ook Gemeente Alphen aan den Rijn zich voor op een aardgasvrije toekomst in 2050. Dit is door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne actueler dan ooit. We gaan van aardgas overstappen op duurzame warmte. Hoe we dat gaan doen, hebben we opgeschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenteraad is op 17 februari akkoord gegaan met dit plan.

Wat is de Transitievisie Warmte?  

Elke gemeente maakt een plan voor de overstap van aardgas naar duurzame warmte. Dit heet de Transitievisie Warmte (TVW). In dit plan omschrijven we de meest geschikte, duurzame alternatieven voor aardgas in onze gemeente en de mogelijke warmtebronnen die we hiervoor kunnen gebruiken. Er staat in wat we de komende jaren gaan doen, hoe we dat gaan doen, met wie we daarin gaan samenwerken en waar we beginnen. En ook: hoe we inwoners en bedrijven betrekken bij onze plannen en hoe zij kunnen meedenken en meedoen.  

Waarom gaan we van het aardgas af?  

Het klimaat verandert snel. Wat de gevolgen daarvan zijn wordt steeds duidelijker. Vooral CO2-uitstoot is een grote oorzaak van klimaatverandering. Dit komt vrij bij de verbranding van – onder andere - aardgas. Als we klimaatverandering willen stoppen, moeten we de CO2-uitstoot beperken en terugdringen. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken dat we in Nederland gaan stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen. Van alle energie die we samen in onze gemeente gebruiken, gaat namelijk bijna de helft naar de verwarming van huizen en gebouwen. Daarom maakt het écht een groot verschil als we overstappen op duurzame warmte. 

In vijf verkenningsgebieden gaan we van start 

Overstappen op aardgasvrij wonen doen we stap voor stap. Zo gaan we voor 2030 in vijf verkenningsgebieden beginnen. Hier doen we onderzoek en maken we met elkaar een plan. Zo kunnen we ervaring opdoen die later weer van pas komt in andere gebieden. De volgende verkenningsgebieden zijn benoemd in de TVW: Planetenbuurt, omgeving Archeon, Ridderveld-West, Zeeheldenbuurt/Tolstraat/Groene dorp en Boskoop-West. Hier zijn veel kansen om al stappen te zetten. Hoe we dit gaan doen, werken we samen met inwoners, de woningcorporaties en andere organisaties uit in een wijkuitvoeringsplan. In de Planetenbuurt is al veel onderzoek gedaan. Hier zijn we al van start met onderzoek en hebben we ook al een warmtebedrijf geselecteerd. In 2022 starten we ook in Ridderveld-West en omgeving Archeon.  

Deze onderzoeken maken duidelijk wat de beste manier is om over te stappen op een duurzame warmtebron. Uiteindelijk kiezen we een definitieve warmteoplossing voor de wijk en maken we een plan hoe we dit kunnen realiseren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om warmte te gebruiken die over is van bedrijven. Of warmte uit de bodem, water of van de zon. Samen met alle inwoners en ondernemers kijken we naar wat mogelijk is en wat de kosten en opbrengsten zijn. Dit schrijven we op in een wijkuitvoeringsplan.  

Eerst een wijkuitvoeringsplan, dan pas een besluit  

Ook in andere buurten gaan we wijkuitvoeringsplannen maken. We vragen iedereen in de buurt om mee te denken en mee te doen. Pas als er een duurzame en voor iedereen betaalbare en betrouwbare oplossing is gevonden, nemen we het besluit om te starten met de uitvoering van de plannen om van het aardgas af te gaan. Dit onderzoek kan een paar jaar duren. En dan pas kunnen we beginnen met de overgang naar duurzame warmte. 

Alles begint met isoleren en besparen 

Ook in de buurten die niet in een verkenningsgebied vallen ondersteunt de gemeente inwoners die hun huis willen verduurzamen. Denk aan isolatie of energiebesparende maatregelen. Zo kunnen inwoners zich alvast voorbereiden op een aardgasvrije verwarming in de toekomst. De gemeente werkt hiervoor onder andere samen met de energiecoaches van Energiek Alphen.  

Meer informatie 

U kunt de Transitievisie Warmte lezen op www.alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij. Hier vindt u ook een verkorte publieksversie. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuur dan een mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl of bel naar 14 0172 (maandag t/m vrijdag van 8.30 toto 17.00 uur).