Subsidieregeling Kunst – en cultuur open voor inspraak tussen 11 maart en 22 april 2022

Naar aanleiding van de Kunst- en cultuurvisie 2021 – 2030 van Gemeente Alphen aan den Rijn is een subsidieregeling Kunst en Cultuur 2023-2030 opgesteld. In de regeling zijn, aanvullend op de Algemene Subsidieverordening 2020 (ASV), criteria voor toekenning van structurele subsidies voor professionele- en vrijwilligersorganisaties kunst en cultuur opgenomen. Het gaat om culturele subsidies die per boekjaar en, na een besluit van de gemeenteraad, vanaf volgend jaar ook voor vier jaar kunnen worden toegekend.

Subsidieregeling Kunst – en cultuur400De gemeente wil hiermee eerlijker en vooral transparanter subsidiëren. Het is voor Alphen aan den Rijn een nieuwe vorm van subsidie verlenen. Daarom wordt de regeling zo breed mogelijk opengesteld voor inspraak tussen 11 maart en 22 april 2022. Voor eenmalige subsidies veranderd niets. Deze subsidies worden voorlopig nog op basis van de ASV 2020 verleend.

Inspreken

De concept regeling wordt naar alle culture organisaties gestuurd die voor het jaar 2022 een subsidie ontvingen. Naast culturele organisaties mag iedereen reageren. De conceptversie is hier te lezen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-109117.html

Reacties kunnen tussen 11 maart en 22 april 2022 gestuurd worden naar cultuurvisie@alphenaandenrijn.nl

Vervolg

De verwachting is dat de regeling kan worden vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad op 19 mei of 7 juli. Bij het voorstel dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is een overzicht toegevoegd van alle reacties die zijn ontvangen en een reactie daarop vanuit de gemeente. Alle personen die op de regeling reageerden ontvangen dit overzicht per mail nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Na besluitvorming door de gemeenteraad kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.