Lijsterlaan wordt afgesloten en 30 km/uur

De Lijsterlaan in Alphen aan den Rijn wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden starten in april 2023 en duren tot december 2023.

Impressie van het nieuwe ontwerp voor de LijsterlaanDe Lijsterlaan is aangewezen als een ‘Gebiedsontsluitingsweg 30km/u (GOW30)’. Dat betekent dat de maximum snelheid 30 km/uur wordt. Het verlagen van de snelheid op de Lijsterlaan komt ten goede aan de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners en fietsers. Gedurende de werkzaamheden is de Lijsterlaan afgesloten voor doorgaand verkeer.

Omvang van de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden het riool, de hemelwaterafvoer en het asfalt van de rijweg vernieuwd. Een aantal parkeervakken wordt verbreed. Bovendien worden enkele bomen vervangen vanwege de slechte gezondheid. Verder wordt het straatmeubilair waar nodig vervangen. De bewoners en ondernemers van de Lijsterlaan hebben inmiddels een brief ontvangen van de gemeente en worden verder geïnformeerd door aannemer Kroeze Infra bv, die het werk uitvoert.

Afsluiting Julianabrug en Willem de Zwijgerlaan

De Willem de Zwijgerlaan is gedurende de zomer een aantal weken afgesloten. Dit betekent dat in deze periode de Koningin Julianabrug ook voor een periode van maximaal vier weken niet begaanbaar is voor alle verkeer. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk tijdens de zomervakantie uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de afsluiting wordt de verkeerslichtinstallatie op de Willem de Zwijgerlaan vervangen, het fietspad verbreed en wordt er een nieuwe asfaltverharding aangebracht.

GOW30

In het categoriseringsplan (verkeersplan) voor Alphen aan den Rijn is een afweging gemaakt van wegen die voor de veiligheid van 50 naar 30 km/u worden omgezet. Dat wordt GOW30 genoemd. Daarnaast zijn er wegen aangewezen als 30 km/u weg met een verkeersontsluitende functie (groot aandeel autoverkeer). Het doel achter het categoriseringsplan is om de kwetsbare verkeersdeelnemers een betere positie te geven. Dat betekent bijvoorbeeld bij de GOW 30 wegen dat er, binnen de beschikbare ruimte van de weg, meer ruimte komt voor fietsers. De veiligheid van de fietser staat centraal door brede fietsstroken aan te leggen en een smallere rijbaan voor het autoverkeer.