Snelheid Oranje Nassausingel wordt 50 km/uur

Vanaf de eerste week van mei 2023 wordt de snelheid op de Oranje Nassausingel in Alphen aan den Rijn over de volle lengte 50 km/uur.

Op het gedeelte van de Oranje Nassausingel waar 2x2 rijstroken zijn geldt nu nog een maximale snelheid van 70 km/uur. Op de overige wegvakken tussen de verkeerslichten met de President Kennedylaan en de Paltrokmolen, geldt al een maximale snelheid van 50 km/uur.

Veiliger 

Het verlagen van de snelheid van 70 km/uur naar 50 km/uur binnen de bebouwde kom op de hele Oranje Nassausingel in Alphen aan den Rijn sluit aan op de bestaande snelheidsregels van het hoofdwegennet. Over de lengte van 1 kilometer betekent dit een ‘tijdsverlies’ van slechts 21 seconden. Daarbij is begin 2019 de kruising Thorbeckestraat met de Oranje Nassausingel opgeleverd en functioneert de Thorbeckestraat als de entree voor het Stadhart Lage Zijde. Het verkeer is sindsdien in de omgeving toegenomen, en hiermee ook het aantal klachten over de snelheid, over het negeren van roodlicht op de Oranje Nassausingel als ook het aantal klachten over verkeerslawaai. 

Vooralsnog geen drempels 

Het invoeren van één snelheid gaat uiteindelijk een positief effect hebben op het gedrag en rijsnelheid en hierdoor op de verkeersveiligheid. De gemeente gaat na de aanpassing, in samenwerking met de politie, het verkeersgedrag observeren. Als blijkt dat de klachten na het omlaag brengen van de snelheidslimiet en het plaatsen van nieuwe bebording blijven bestaan, kan de gemeente aanvullend de inrichting van de Oranje Nassausingel aanpassen om te snelheid te helpen verlagen.