Speelplein Johannes Postschool weer groen pareltje

Tijdens de jaarlijkse NLDoet-dag kreeg het groene schoolplein van PCB Johannes Post in Hazerswoude-Dorp een flinke opknapbeurt.

Leerlingen en ouders van de basisschool gingen samen met twintig leerlingen van het Groene Hart Leerpark én medewerkers van de gemeente enthousiast aan de slag. Directeur Joris van Veen: “Onze school heeft al acht jaar een groen uitdagend schoolplein met veel beplanting en natuurlijke materialen. Dat is voor de kinderen geweldig maar als directeur wil ik ook dat het onderhoud goed geregeld is. Het is daarom een fijne traditie om elk jaar tijdens het landelijke evenement NLDoet samen met het Groene Hart Leerpark onderhoud uit te voeren. Door corona was deze traditie een beetje naar de achtergrond geschoven, maar deze is afgelopen vrijdag gelukkig weer in ere hersteld.” 

Groen buurtpareltje

Het wat verwilderde schoolplein werd flink onder handen genomen. Met kleine kruiwagens hielpen de jongste leerlingen de berg verse houtsnippers over het schoolplein te verspreiden. Te groot of te wild gegroeide planten en struiken werden gesnoeid en lege plantenbakken en borders werden opgevuld met fris, nieuw groen. Het schoolplein is nu weer met recht het groene pareltje van de buurt.

Verrassing van € 1.000

Ook wethouder Onderwijs Gert Jan Schotanus was vrijdag aanwezig om een handje te helpen met het onderhoud. Maar hij had voor de school ook nog een mooie verrassing: een cheque van € 1.000 voor het onderhoud van het groene plein. “Joris van Veen is met zijn school heel goed bezig en een voorbeeld voor andere scholen”, zo zei de wethouder, “en dat waarderen we.”

Ander speelgedrag

Het schoolplein bestaat in verhouding uit veel groen en weinig tegels. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in een groene omgeving anders spelen. Ze spelen creatiever en gaan meer op onderzoek uit. Ook voor de gezondheid is een groen schoolplein goed. Joris van Veen ziet dat ook op zijn school terug. “Er is veel ruimte om je te verstoppen en in bomen te klimmen. Voor wie wat minder inspanning zoekt, zijn er ook volop plekjes waar je rustig kunt zitten. Het is ook leuk om te zien dat het schoolplein iedereen op een andere manier aanspreekt. Zo hebben we een leerling die uit eigen beweging een bezem pakt en het schoolplein aanveegt wanneer dat nodig is. We gaan nu de bekijken hoe we het schoolplein in de toekomst ook als buitenlokaal kunnen gaan gebruiken.”

Wilt u ook een groenblauw schoolplein?

De gemeente helpt! De gemeente ondersteunt scholen die de uitdaging oppakken en hun speelpleinen ‘groenblauw’ willen kleuren met financiële en praktische hulp. Meer informatie over mogelijkheden en voorwaarden.