Tegel eruit, plant erin! Kerk en Zanen kleurt groen

Vrijdag 22 maart organiseren basisschool De Vroonhoeve, de Protestantse Kerk Lichtkring en Gemeente Alphen aan den Rijn een 'Operatie Steenbreek'-middag om Alphense wijk Kerk en Zanen groener en duurzamer maken.

Winnende flyer voor krant 450Buurtgenoten kunnen de hele middag een tuintegel inruilen voor een gratis plantje en meedoen aan verschillende activiteiten. Wethouder Gert van den Ham reikt deze middag het zilveren certificaat Ecoschool uit aan basisschool De Vroonhoeve. Een groene wijk is gezonder en aangenamer om in te wonen. Het groen zorgt voor verkoeling in de zomer en helpt om wateroverlast tijdens zware of langdurige regenbuien te voorkomen. Dit willen de drie organisaties in hun wijk op de kaart zetten en daarom organiseren zij deze groene actiemiddag.

Oproep leerlingen: Doe mee!

Ook de leerlingen van De Vroonhoeve vinden het belangrijk dat hun wijk groener wordt. Om zo veel mogelijk mensen in beweging te krijgen om hun tuin te vergroenen, hebben zij negen vrolijke flyers ontworpen om de actie aan te kondigen en verspreid in de wijk rondom de school. 

Groene activiteiten

Het programma start vrijdag 22 maart om 13.30 uur op het schoolplein van De Vroonhoeve. Tot 16.30 uur kunnen omwonenden tegels inruilen voor een gratis plant. Tijdens het evenement organiseert ook de Protestantse Kerk Lichtkring verschillende activiteiten waaraan buurtgenoten kunnen deelnemen. Groei & Bloei is de hele middag aanwezig met een informatiekraam en om 15.30 uur geeft tuinontwerpster Afra van Ruiten van de Ontwerpsalon een groene workshop. 

Zilveren certificaat Vroonhoeve

Basisschool De Vroonhoeve zet zich al langere tijd in voor duurzaamheid en groenbeheer. Zij heeft zich hiervoor aangesloten bij Eco-Schools. Dit is een programma voor scholen die samen met de leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en handen zetten zij stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. Het programma bestaat uit zeven stappen met tussentijds certificaten en als hoogste doel het verdienen van de Groene Vlag.  

Janet Hoekstra, leerkracht en coördinator Eco-Team. “De Vroonhoeve heeft nu vijf van de zeven stappen doorlopen en hiervoor het zilveren certificaat ontvangen. Hiermee wordt onze inzet voor duurzaamheid en groenbeheer beloond en is onze school een trotse partner in de strijd voor een groenere toekomst.” Wilt u meer lezen over Eco-Schools? Dit kan op de website www.eco-schools.nl.

Alphen aan den Rijn: samen op weg naar een groene en klimaatbestendige gemeente! 

Samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties werkt Alphen aan den Rijn aan een duurzame, groene en gezonde leefomgeving. Dit betekent dat we in 2050 energieneutraal, circulair en klimaatbestendig zijn. Dit doen we niet alleen maar samen met inwoners, ondernemers en organisaties.  

Met de energietransitie gaan we naar een toekomst waarin we minder fossiele grondstoffen nodig hebben, en minder schadelijke stoffen zoals CO2 uitstoten. Dit doen we met energie besparen, op een duurzame manier energie opwekken en verwarmen, en met duurzaam vervoer.

Klimaatadaptatie is nodig voor een gezonde en prettige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Een omgeving die is voorbereid op grote wateroverlast, droogte en hitte en beplanting die bijdraagt aan lokale voedselproductie en de biodiversiteit vergroot. 

In een circulaire samenleving bestaat geen afval. Afval is een grondstof voor nieuwe producten die we zo lang mogelijk gebruiken en daarna weer opnieuw gebruiken als grondstof. 

Meer informatie: www.duurzaamalphen.nl