Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Aanvragen energietoeslag

Vanaf 16 mei 2022 kunnen huishoudens van Gemeente Alphen aan den Rijn met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de eenmalige energietoeslag aanvragen. Deze energietoeslag is een éénmalige vergoeding van € 800,- voor huishoudens met een laag inkomen. De toeslag is bedoeld als compensatie voor de stijging van de energiekosten. Aanvragen kan via de website van Gemeente Alphen aan den Rijn tot en met 31 december 2022. Hier staan ook alle voorwaarden. De toeslag is niet bedoeld voor inwoners die geen energielasten hebben, omdat ze in een inrichting verblijven, dak- of thuisloos zijn, of op hun adres niet degenen zijn die de energienota betalen.

Al ontvangen 

Huishoudens die de energietoeslag al hebben ontvangen kunnen geen aanvraag meer doen. Het gaat om huishoudens die sinds 1 februari 2022 (peildatum): 

  • een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ, AIO) ontvangen. 
  • een lopende periodieke bijzondere bijstandstoekenning ontvangen. 

En huishoudens die van 1 augustus 2021 tot 1 februari 2022 (referte periode): 

  • een incidentele bijzondere bijstandsuitkering kregen. 
  • een individuele inkomenstoeslag kregen. 

Valt u in een van bovenstaande groepen, maar heeft u op 16 mei 2022 nog geen energietoeslag ontvangen? Dient u dan alsnog een aanvraag in via www.alphenaandenrijn.nl/energietoeslag

Wel toekenning, nog geen betaling. 

Huishoudens die in 2022 kwijtschelding hebben ontvangen van gemeentelijke heffingen, deelnemers aan de collectieve aanvullende verzekering gemeente (tot 110% van het sociaal minimum) en inwoners in een minnelijk traject of met een saneringskrediet schuldhulpverlening, ontvangen wel een toekenningsbesluit, maar nog geen betaling, omdat de gemeente niet beschikt over een (actueel) bankrekeningnummer van deze huishoudens. Zij ontvangen de betaling na opgave van hun rekeningnummer. 

Bijzondere bijstand  

Inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, maar wel problemen hebben om hun energierekening te betalen, kunnen bij Gemeente Alphen aan den Rijn een aanvraag indienen voor individuele bijzondere bijstand via www.alphenaandenrijn.nl/bijzonderebijstand. Dit is een vergoeding voor noodzakelijke kosten die inwoners niet zelf kunnen betalen. Deze aanvragen worden los van de energietoeslag beoordeeld.