Bestuursovereenkomst Groene Hart ondertekend

Met het ondertekenen van een bestuursovereenkomst gaan overheidspartijen gezamenlijk aan de slag met de kernopgaven van het Groene Hart.

Burgemeester Spies ondertekende namens Gemeente Alphen aan den Rijn de Bestuursovereenkomst Groene Hart, samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge, en alle overheidspartijen uit het Groene Hart-gebied. De ondertekenaars spreken in de bestuursovereenkomst af om kernopgaven die het hele Groene Hart raken gezamenlijk op te pakken. Deze kernopgaven zijn het tegengaan van bodemdaling en het robuust inrichten van het watersysteem, waarbij het landschap van het Groene Hart herkenbaar blijft. 

Het Groene Hart staat voor grote opgaven. Er moet bijvoorbeeld ruimte gevonden worden voor woningbouw, economische bedrijvigheid en opwek van duurzame energie. En dat alles in een gebied dat zich kenmerkt door bodemdaling en waar landbouw en natuur onder druk staan door de CO2-uitstoot. Met de bestuursovereenkomst willen Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen samen met maatschappelijke partners makkelijker en sneller besluiten kunnen nemen over het Groene Hart-gebied.

Burgemeester Liesbeth Spies: “Het is goed dat Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen in het Groene Hart intensiever met elkaar gaan samenwerken. We zitten met alle overheidslagen en ondernemers en maatschappelijke organisaties aan dezelfde tafel, waar we alle grote uitdagingen en kansen waar we in ons gebied mee te maken hebben in samenhang bekijken. Zo kunnen we de beste afwegingen maken voor een toekomstbestendig Groene Hart, waarbij we nú aan de slag gaan met grote opgaven en die niet afschuiven op generaties na ons of andere gebieden.”

Groepsfoto