Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

De heer Bert Splinter heeft op 17 mei 2022 de erepenning uit handen van burgemeester Liesbeth Spies ontvangen.

De erepenning is een onderscheiding bedoeld voor personen of organisaties die bijzondere
inspanningen hebben verricht voor de Alphense gemeenschap. De penning werd uitgereikt tijdens het
afscheid van de heer Splinter als voorzitter van de stichting Molenviergang Aarlanderveen (M4G).

Erepenning-400De heer Splinter ontvangt een erepenning omdat hij als voorzitter het boegbeeld van de Molenviergang was. Hij maakte deel uit van het dagelijks bestuur en zat de bestuursvergaderingen voor. Hij had regelmatig contact met de molenaars en hun werkgever, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de twee overige convenanthouders: de Gemeente Alphen aan den Rijn en de Provincie Zuid-Holland. Hij heeft in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd van allerlei relaties, zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst voor cultureel erfgoed en het Molenplatform Zuid-Holland. De heer Splinter was – en blijft – betrokken bij het technisch (groot)onderhoud van de molens en heeft een groot aandeel gehad in het zoeken naar sponsoren voor de kosten van restauraties. Hij heeft als voorzitter een professionalisering van de stichting doorgezet. De stichting heeft nu een duidelijke structuur, taakverdeling en vastgestelde zittingsjaren. De betrokkenheid van de heer Splinter bij de Molenviergang is van groot belang geweest voor het in stand houden ervan.