Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

De heer Jan Wesselingh ontvangt lintje

De heer Jan Wesselingh, woonachtig in Hazerswoude-Rijndijk, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn lintje op 15 mei uit handen van burgemeester Liesbeth Spies.

De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van het dorpsoverleg Groenendijk Hazerswoude-Rijndijk West. 

Dorpsoverleg Groenendijk Hazerswoude-Rijndijk West 

De heer Wesselingh is geboren en getogen in de buurtschap Groenendijk in Hazerswoude-Rijndijk en al zeker 20 jaar voorzitter van het huidige Dorpsoverleg Groenendijk Hazerswoude-Rijndijk West (voorheen wijkcomité Groenendijk). Dit overleg heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van de bevolking van de kern Groenendijk. Naast zijn reguliere taken als voorzitter van het dorpsoverleg onderhoudt de heer Wesselingh contacten met de gemeente, wethouders en politiek, hij blijft actief op de hoogte van alle ins & outs binnen de buurtschap, spoort mensen aan gezamenlijk activiteiten te organiseren, informeert de buurtschap en behartigt de belangen van de gemeenschap. De heer Wesselingh is de spin in het web voor de buurtschap, en hét gezicht van de vertegenwoordiging van het dorpsoverleg. 

Scheepjeskerk 

Vanuit zijn voorzittersfunctie van het toenmalig wijkcomité Groenendijk te Hazerswoude heeft de heer Wesselingh zich vanaf 2007 vele jaren ingezet voor het behoud van de Scheepjeskerk in Hazerswoude. Door teruglopend kerkbezoek zou deze kerk gesloopt worden. De gemeenschap was hier tegen en zette zich in voor het behoud van de kerk. Zij zagen mooie mogelijkheden voor het organiseren van o.a. sociale en culturele activiteiten. In 2013 is een vrijwilligersgroep opgezet waarin de heer Wesselingh participeert om, in overleg met het parochiebestuur, de kerk te restaureren. Ook de bijbehorende tuin wordt onderhouden. 

Pleyn 68 

Pleyn 68 is gevestigd in een parochiehuis waar al vanaf 1968 activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd. Deze locatie is enkele jaren geleden deels gerenoveerd door een groep vrijwilligers, waaronder door de heer Wesselingh; de toiletgroepen en de gehele entree zijn uitgebreid en gemoderniseerd.