Minister De Jonge op werkbezoek in Alphen aan den Rijn

Op maandag 9 mei 2022 heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) op uitnodiging van wethouder Gerard van As een werkbezoek aan Gemeente Alphen aan den Rijn gebracht.

Tijdens het bezoek kreeg hij een toelichting op de door de gemeente gewenste woningbouwontwikkeling in de Gnephoek. Ook gedeputeerde Anne Koning was bij het bezoek aanwezig. Het werkbezoek werd afgesloten met een locatiebezichtiging vanaf het uitkijkpunt op de Maximabrug.Afbeelding werkbezoek Hugo de Jonge

Grens binnenstedelijk bouwen bereikt

Gemeente Alphen aan den Rijn wil een bijdrage leveren aan een van de meest urgente opgaven van het land, namelijk de woningbouwopgave. Op dit moment kan alleen binnenstedelijk worden gebouwd, maar vanaf 2026 is hier onvoldoende ruimte voor beschikbaar. Daarom pleit de gemeente voor het bouwen aan de rand van de stad in de polder Gnephoek en Noordrand. Hier kunnen 8.000 tot 10.000 woningen gebouwd worden. Niet alleen klimaatadaptief en natuurinclusief, maar ook financieel haalbaar.

Deze locatie maakt onderdeel uit van de stedelijke as, die van Katwijk via Leiden naar Alphen aan den Rijn loopt. Juist door de verstedelijkingsopgaven te concentreren in en aan deze drie steden, blijft de rest van het Groene Hart open.

Kansen en ontwikkelingen

Met de ontwikkeling van de Gnephoek en Noordrand, ziet gemeente Alphen aan den Rijn de volgende kansen en positieve ontwikkelingen in dit gebied:

  • Het keren van de neergaande trend van de biodiversiteit voor de weidevogels en andere diersoorten.
  • Het realiseren van een gedifferentieerd en betaalbaar woningaanbod wat complementair is op het aanbod in de regio.
  • Kennisontwikkeling in circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptief ontwikkelen.
  • Uitvoering geven aan de integrale uitvoering van het kabinetsbeleid en welvaart in de regio.

Er is aan de minister aangegeven dat de gemeente graag op inhoud het gesprek en de samenwerking aangaat met de provincie en het rijk om de plannen verder uit te kunnen werken. Planologische medewerking van rijk en Provincie is hierbij van groot belang.

Er is afgesproken om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van deze locatie. Eind dit jaar moet er duidelijkheid zijn over de haalbaarheid.

Bekijk een kort filmpje over de zoektocht naar 900.000 nieuwe woningen tot 2030 (twitter).