Nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne blijft voortduren en er lijkt vooralsnog geen einde aan te komen. Miljoenen Oekraïners zijn gevlucht uit oorlogsgebied en zoeken nu elders in Europa onderdak. Inmiddels worden bijna driehonderd vluchtelingen in onze gemeente opgevangen.

De vluchtelingen worden zowel bij inwoners thuis als in opvanglocaties aan de Genielaan, Noorderkeerkring (beiden Alphen aan den Rijn) en Landgoed Hooge Burch (Zwammerdam) opgevangen.  

Meer opvanglocaties nodig 

De rijksoverheid heeft alle gemeenten wettelijk opdracht gegeven om vluchtelingen onderdak te bieden. Voor gemeente Alphen aan den Rijn betekent het dat we op dit moment 276 opvangplekken nodig hebben. Mensen die worden opgevangen in gastgezinnen tellen hierbij niet mee. Omdat we niet voldoende bestaande opvangplekken hebben, moeten extra locaties worden aangewezen.  

Nieuwe opvanglocaties 

 • Dorpsstraat, Koudekerk aan den Rijn 
  De locatie aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan den Rijn is vanaf half mei volledig gebruiksklaar voor het opvangen van 24 tot 30 Oekraïense vluchtelingen.
 • Groene Kruisgebouw, Benthuizen 
  Het college heeft besloten het Groene Kruisgebouw (Koningin Julianastraat 16b in Benthuizen) in gebruik te nemen als noodopvanglocatie voor maximaal 3 Oekraïense gezinnen. Het Groene Kruisgebouw in Benthuizen is gerealiseerd in samenspraak met de eigenaar. In overleg met de eigenaar worden de omwonenden en andere belanghebbende geïnformeerd over het in gebruik nemen van de locatie.
 • Puttelaan, Boskoop 
  De locatie Puttelaan in Boskoop is aangewezen voor de plaatsing van noodhuisvestingunits voor de opvang van maximaal 48 personen. Vanaf 17 juni 2022 kunnen hier mensen worden opgevangen.
 • President Kennedylaan, Alphen aan den Rijn
  Aan de President Kennedylaan in Alphen aan den Rijn, waar voorheen de noodlokalen van het Scala College stonden, komen 1- en 2-laagse noodhuisvestingsunits voor de opvang van maximaal 72 personen. Vanaf 1 juli 2022 is deze locatie operationeel. 

Tijdelijke woningen  

Op de locaties President Kennedylaan en Puttelaan worden tijdelijke noodhuisvestingsunits geplaatst. Op die manier worden geen woningen gebruikt die bedoeld zijn voor woningzoekenden die al lange tijd ingeschreven staan, mensen die met spoed een woning nodig hebben of voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Deze mensen hoeven dan niet langer dan normaal te wachten op een woning.