Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Op zoek naar een nieuwe kinderraad, kinderburgemeester en kinderwethouders

We starten weer met de werving voor een nieuwe kinderraad, kinderburgemeester en kinderwethouders voor het schooljaar 2022-2023. Kinderen die na de zomervakantie naar groep 8 gaan, kunnen zich aanmelden als kinderburgemeester.

Dit kan van 23 mei tot en met 12 juni 2022 via www.alphenaandenrijn.nl/kinderburgemeester. Het aanstellen van een nieuwe kinderraad gaat via de scholen.  

De mening van kinderen is belangrijk 

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen meepraten over zaken die belangrijk voor hen zijn. Vandaar dat we in 2019 zijn gestart met een kinderraad, een kinderburgemeester en kinderwethouders. De kinderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over zaken die voor kinderen belangrijk zijn in de eigen leefomgeving, zoals speelvoorzieningen, veiligheid en wonen. De kinderraadsleden kiezen ook eigen onderwerpen die zij tijdens hun kinderraadsperiode onder de aandacht brengen bij wethouders. 

Dit doet de kinderburgemeester van Alphen aan den Rijn 

Op 30 juni 2021 is Safae Ahannay gekozen als 2e kinderburgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ongeveer een keer per maand gaat zij op pad. Meestal met burgemeester Spies of een wethouder. Bijvoorbeeld om een nieuw buurthuis te openen samen met de burgemeester, of een nieuwe speeltuin. Of om namens kinderen een krans te leggen bij de dodenherdenking op 4 mei. Het e-mailadres kinderburgemeester@alphenaandenrijn.nl is speciaal voor kinderen uit de gemeente om vragen te stellen of om met een idee te komen. 

Aftrap van de wervingscampagne door burgemeester Spies 

Op 23 mei bezoekt burgemeester Liesbeth Spies groep 7 van basisschool het Mozaïek. Dit bezoek is de aftrap voor de werving van een nieuwe kinderraad en kinderburgemeester voor het schooljaar 2022-2023. De burgemeester legt de kinderen uit wat het werk als raadslid en burgemeester inhoudt. En hoe dat er voor een kinderraad en kinderburgemeester ongeveer uit ziet.  

Kinderburgemeester