Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Vergroening Stadhuisplein

De gemeente gaat het Stadhuisplein vergroenen. Er komen groenvakken met bomen en planten op het plein.

Ook wordt het plein gelijk toegankelijker gemaakt voor inwoners met een beperking: de bushaltes worden verplaatst en toegankelijker gemaakt en er komen geleidelijnen. Dit is een ribbelbelijning in de straattegels voor inwoners met een visuele beperking. De werkzaamheden starten op 23 mei en duren tot 1 juli 2022. 

De vier zuileiken die nu op het Stadhuisplein staan, worden vervangen door een groenvak met nieuwe bomen en een toegankelijke bushalte. De gemeente kan de zuileiken helaas niet naar een andere locatie verplaatsen, vanwege een te kleine overlevingskans van deze bomen. Door de ondergrondse betonnen bak waar de zuileiken nu in staan, groeien ze niet heel goed. Elders in het centrum zijn hierdoor al enkele zuileiken doodgegaan. Voor de 4 zuileiken die verdwijnen, plaatst de gemeente uiteindelijk 17 bomen en veel vaste planten terug. 

Vergroening  

Met de vergroening van het Stadhuisplein zorgt de gemeente voor een aantrekkelijke, gezonde stad die beter voorbereid is op een veranderend klimaat met extremer weer. Denk aan meer stortbuien, meer hitte en droogte. Groen zorgt voor meer koelte dan een betegeld Stadhuisplein en ook het regenwater kan makkelijker wegstromen. Daarnaast is meer groen beter voor de biodiversiteit (de bijen en de vogels) en blijkt uit onderzoek dat een groene leefomgeving gezonder is voor mensen. 

Toegankelijkheid 

Ook is er aandacht voor een meer toegankelijk Stadhuisplein voor inwoners met een fysieke of visuele beperking. De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners makkelijk hun weg kunnen vinden in de stad. Het ontwerp van het nieuwe Stadhuisplein is besproken met de werkgroep toegankelijkheid, waarin inwoners met een beperking de gemeente adviseren.