Wat geldt voor u?

Zelf online kijken of u recht heeft op gemeentelijke regelingen en landelijke toeslagen kan vanaf nu via www.datgeldtvoormij.nl/alphenaandenrijn.

Denk bijvoorbeeld aan individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand en huurtoeslag. U vult de gegevens in over uw persoonlijke situatie en ontvangt een advies op maat. In dit advies staat op welke regelingen en toeslagen u recht heeft. En hoe u dit kan aanvragen. U kunt dit zelfstandig doen of samen met een adviseur van Gemeente Alphen aan den Rijn.  

Meer rust en overzicht  

Gemiddeld krijgt een huishouden per jaar €500,- meer te besteden door het advies op te volgen. Belangrijker is misschien nog wel dat u situatie financieel weer op orde is. Dat geeft rust en overzicht en daarmee zin om weer een actieve bijdrage te leveren.  

Financieel Fit 

Gemeente Alphen aan den Rijn wil ervoor zorgen dat álle Alphenaren financieel fit zijn en mee kunnen doen in de samenleving. We richten ons op het voorkomen en het oplopen van schulden en armoede. Hierbij gaat het over werk, inkomen, schulden én wonen. Dit doen wij samen met inwoners, publieke en private partners. Een van de partners is de VoorzieningenWijzer. Nederland heeft een goed vangnet voor huishoudens die weinig te besteden hebben. Er zijn gemeentelijke regelingen en landelijke toeslagen. Maar welke zijn er en hoe werkt het aanvragen?  Sinds december 2021 zijn we aangesloten bij de VoorzieningenWijzer. Hiermee kunnen inwoners samen met een adviseur in kaart brengen op welke regelingen en toeslagen zij recht hebben. Vanaf nu kunnen inwoners ook zelf online checken waar zij recht op hebben via www.DatGeldtVoorMij.nl.