Grootschalige reconstructie bijna afgerond

Begin juni 2023 zijn naar verwachting de allerlaatste puntjes op de I gezet voor de reconstructie van de Afrikalaan en omgeving in Alphen aan den Rijn.

Tijdens de uitgebreide reconstructiewerkzaamheden, die in het voorjaar van 2021 startten, is in de Spuisluis, Schutsluis, Keersluis, Sluiskolk, Boezempad, Polderpeil (tussen Afrikalaan en Schouw), Afrikalaan (tussen Zuiderkeerkring en Polderpeil) veel vervangen. 

Duizelingwekkende cijfers

Er zijn door Van der Werff Infra 65 bomen verwijderd en daar zijn 80 nieuwe bomen voor teruggekomen. Daarnaast zijn er ook hagen, heesters, bosplantsoen en sierplantsoen vervangen in de gehele wijk. In de Spuisluis en in de Schutsluis zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst. 

Verder is ruim 3.000 meter hemelwaterafvoer aangebracht, ruim 2.200 meter vuilwaterafvoer aangebracht, ruim 3.000 meter drainage aangebracht, en zijn 77 inspectieputten voor het hemelwater en 50 inspectieputten voor het vuilwater geplaatst. Er zijn bijna 400 kolken voor de afvoer van het regenwater geplaatst. Op 6 plaatsen zijn uitstroomvoorzieningen voor het hemelwaterriool geïnstalleerd. 

Er is ruim 30.000 m² straatwerk vervangen. Zo zijn 13.000 m² tegels en 17.000 m² betonstraatstenen vervangen voor ruim 7500 m² tegels voor trottoirs en 21000 m² (1,1 miljoen) straatbakstenen voor de rijbaan, parkeervakken en loopstroken. 

Op 17 april is er ook nog een uitzending geweest van Klokhuis over de het vak stratenmaker met daarin de werkzaamheden van de reconstructie Afrikalaan