Fout bij verzending brief wijziging bankrekeningnummer terugbetaling

Er is een fout gemaakt bij de verzending van de brief ‘wijziging bankrekeningnummer terugbetaling’.

Gemeentehuis 450 16x9Bij de verzending van de brief ‘wijziging bankrekeningnummer terugbetaling’, aan de inwoners van de Gemeente Alphen aan den Rijn die een schuld hebben aan het Serviceplein van de gemeente, heeft de Gemeente Alphen aan den Rijn een fout gemaakt.

Door een menselijke fout zijn de brieven per ongeluk dubbelzijdig geprint, waardoor twee brieven op een papier terecht zijn gekomen. Dit betekent dat een deel van deze inwoners een brief heeft ontvangen met op de achterkant onterecht de gegevens van iemand anders. Het andere deel van de inwoners heeft géén brief ontvangen, maar de gegevens van deze groep zijn gedeeld met een ander. 

Gemeente Alphen aan den Rijn betreurt deze fout ten zeerste. Alle betrokkenen hebben een excuusbrief ontvangen of ontvangen deze nog, met daarin ook het verzoek om de dubbelzijdige brief direct te vernietigen. Daarnaast is in de excuusbrief vermeld bij wie de betreffende inwoners terecht kunnen voor informatie en waar zij een klacht kunnen indienen. 

De gemeente heeft een melding van dit data lek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een data lek is een situatie waarbij persoonsgegevens in handen vallen van iemand die deze niet zou mogen ontvangen. De gemeente doet er alles aan om deze fout in de toekomst te voorkomen.