Definitief ontwerp Klimaatbos

Begin oktober vond de informatiebijeenkomst over het Klimaatbos in de wijk Kerk en Zanen plaats voor omwonenden en geïnteresseerden.

We hebben omwonenden gevraagd om te reageren op het schetsontwerp. Hier is veel en uitgebreid gehoor aan gegeven. Er kwamen veel positieve reacties, maar ook kritische kanttekeningen bij bepaalde functies in het park en op sommige ontwerpkeuzes. Alle reacties zijn beantwoord in een reactienota. De reacties op het conceptontwerp hebben de gemeente Alphen aan den Rijn en de ontwerper geïnspireerd bij het opstellen van het definitieve ontwerp.

Inzage definitief ontwerp

Reactienota bewonersbijeenkomst Klimaatbos (pdf)

Bekijk hier het definitieve ontwerp voor het Klimaatbos (pdf)

Bekijk hier de beplantingsaanpak voor het Klimaatbos (pdf)

Bekijk hier het gedeelte eetbare beplanting (pdf)

Omwonenden

Omwonenden ontvangen een nieuwsbrief per post over de voortgang en over de aanleg van het Klimaatbos.

Start aanleg Klimaatbos

“Het klimaatbos is één van de projecten die we in de komende jaren aanpakken om onze gemeente verder te vergroenen en in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Het klimaatbos wordt een fijne plek binnen onze gemeente voor alle inwoners, waar straks prachtige bomen gaan groeien. Ik ben er dan ook trots op dat we op 6 december gaan starten met dit bijzondere project.” - wethouder Relus Breeuwsma.

Start aanleg klimaatbos: 6 december.

Vanaf 6 december wordt het park (deels) afgesloten. Een omleidingsroute wordt ingesteld.

De werkzaamheden zijn gereed op 28 maart 2023.

Het kruidenmengsel wordt ingezaaid in mei 2023.