Schetsen van nieuwe oeververbinding Boskoop

In Beter Bereikbaar Gouwe wordt op drie locaties in of vlakbij Boskoop onderzocht of daar een nieuwe brug of aquaduct kan komen. Voor elke locatie is een schetsontwerp gemaakt.

Tot 1 januari 2023 kunnen bewoners, bedrijven en belangengroepen reageren op de schetsen. Er zijn bijeenkomsten op 24 november, 8 december en 13 december 2022.

Drie varianten

De eerste locatie voor een brug of aquaduct is aan de noordkant van Boskoop, vlakbij de Toegangseweg. De tweede locatie is ook aan de noordkant, vlakbij de Halve Raak. De derde locatie is de zuidkant van Boskoop. De bestuurders in Beter Bereikbaar Gouwe vinden de zuidelijke variant niet kansrijk vanwege de doorsnijding van een grote woonwijk. Daarom wordt deze variant niet verder onderzocht en niet uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Het schetsontwerp wordt wel afgerond door het draagvlak voor alle varianten op te halen tijdens de bijeenkomsten op 8 en 13 december.

Nog niks besloten

Er is nog niks besloten over de varianten. Ook niet of de verbinding er überhaupt komt. Dat is aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten. Voor de aanleg van een oeververbinding is op dit moment onvoldoende geld beschikbaar.

Bijeenkomsten

Op 24 november is er een online presentatie over het onderzoek naar de oeververbinding. Ook andere maatregelen van Beter Bereikbaar Gouwe komen aan bod, zoals het onderzoek naar een onderdoorgang in Hazerswoude-Dorp en de Bodegravenboog. Daarna volgen inloopbijeenkomsten op 8 en 13 december om de schetsontwerpen van de oeververbinding te bekijken en te bespreken met de projectleden van de gemeenten en de provincie. Aanmelden kan via de website. Na 24 november staan de schetsontwerpen op de website en kunnen mensen ook per mail reageren.

Wat gebeurt er daarna?

De reacties op de schetsontwerpen worden betrokken bij de voorlopige ontwerpen. Uitzondering hierop is de zuidelijke variant. De voorlopige ontwerpen worden in 2023 openbaar. Ook dan zijn er weer bijeenkomsten en reactiemogelijkheden voor betrokkenen. Daarna nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over alle mogelijkheden. 

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Boskoop en Hazerswoude-Dorp te verbeteren, werkt de gemeente mee aan de projecten Beter Bereikbaar Gouwe en N207-Zuid.