Verder aan de slag met onze economische ambities voor 2022 en 2023 

Op 22 november is het uitvoeringsprogramma 2022-2023 voor de Economische Agenda vastgesteld in het college. Dit programma maakt zichtbaar en concreet hoe we met de ambities uit de Economische Agenda aan de slag zijn en gaan de komende 2 jaar. Dit doen we samen met onze lokale en regionale partners.

17082020 nutsgebouw Alphen (1)Uitvoeringsprogramma

We merken dat het thema Economie vaak voor mensen iets ongrijpbaars heeft. Daar willen we graag verandering in brengen. Dit uitvoeringsprogramma geeft per thema helder weer waar we met onze partners mee aan de slag zijn en willen met betrekking voor een sterke en duurzame economie. We geven met dit uitvoeringsprogramma een impuls aan de lokale economie op de thema’s: duurzaam en circulair ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden, arbeidsmarkt, ondernemersklimaat en toerisme en recreatie.

Economische projecten

Enkelen voorbeelden van concrete projecten die op korte termijn gaan spelen zijn:

  • Begin 2023 komt een stimuleringsfonds beschikbaar waarmee we projecten of initiatieven uit de samenleving kunnen ondersteunen die bijdragen aan het realiseren van de doelen uit de Economische Agenda.
  • We gaan aan de slag met een behoefteonderzoek naar de overnachtingsmogelijkheden, als startpunt voor nieuw beleid dat aansluit bij ambitie voor meerdaags toerisme.
  • We starten samen met VOA, EDBA, Yuverta en de bibliotheek een kenniscentrum en ondernemersloket circulaire economie.
  • We verkennen samen met een kwartiermaker de kansen voor samenwerking en activiteiten met het hbo die bijdragen aan een sterkere, circulaire economie.

Nieuwsgierig geworden?

Lees dan het volledige uitvoeringsprogramma 2022-2023 van de Economische Agenda (pdf, 573 kB). Daarin staan alle projecten waarmee we de komende 2 jaar aan de slag zijn. Dit alles om onze lokale en regionale economie verder te versterken.