Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp: beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Van 2 juni tot en met 13 juli 2022 kon iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp’.

Hierop heeft Gemeente Alphen aan den Rijn bijna 40 zienswijzen ontvangen. In een zienswijze kan iemand zijn mening geven over het plan. 

Beantwoording zienswijzen

De zienswijzen worden beantwoord in een ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. Naar aanleiding van de zienswijzen kunnen de bestemmingsplanregels, verbeelding (digitale kaart) en/of de toelichting worden aangepast of aangevuld. De gemeente maakt een nieuwe set documenten, waarover eerst het college besluit. Daarna beslist de gemeenteraad over de zienswijzen en stelt het bestemmingplan vast. Voor de vaststelling van een bestemmingsplan geldt dat de gemeente normaal gesproken binnen twaalf weken na de zienswijzeperiode een besluit moet nemen. Maar dit is niet verplicht. Deze termijn wordt in dit geval niet gehaald. Door de sterke samenhang tussen de lokale maatregelen en de provinciale maatregelen die in het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) N207 Zuid staan, vraagt de beantwoording meer tijd dan normaal. Wij vragen daarom uw geduld voor een reactie op de zienswijzen. 

Omdat het PIP en het bestemmingsplan zo sterk met elkaar verbonden zijn, willen Provincie Zuid-Holland en Gemeente Alphen aan den Rijn beide plannen zoveel mogelijk tegelijk laten vaststellen.

De Commissie m.e.r. heeft gevraagd om een aanvulling op de milieueffectrapportage (m.e.r.). Provincie Zuid-Holland werkt daar op dit moment aan.

Meer informatie

Op de webpagina van de N207-Zuid vindt u de nieuwsbrief van de provincie. Daarin staat meer informatie over het advies van de Commissie m.e.r. en de zienswijzen die de provincie heeft ontvangen over het PIP. 

Op onze website over Verbeteren bereikbaarheid Boskoop en Hazerswoude-Dorp