De heer G. Bruijnes ontvangt lintje

De heer G. Bruijnes ontving op 8 oktober zijn lintje uit handen van burgemeester Liesbeth Spies. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 2013 is de heer Bruijnes Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens de opening van het nieuwe regionale opleidingscentrum Bouwacademie Groene Hart in Waddinxveen. Ook nam de heer Bruijnes afscheid als voorzitter van de Stichting Bevordering Vakopleiding Bouwnijverheid Gouwe & Rijnstreek.

In 2013 is de heer Bruijnes gedecoreerd voor de onderstaande vrijwilligersactiviteiten:

  • bestuurslid en vanaf 2008 voorzitter van de SPB (Stichting Praktijkopleiding Bouwbedrijf)
  • vrijwilliger bij en kerkenraadslid (ouderling/kerkrentmeester) van de PKN-gemeente Maranathakerk
  • actief lid van de Rotary Alphen aan den Rijn
  • vrijwilliger bij het verzorgingstehuis Rijnzate
  • fondsenwerver t.b.v. een kleuter school in Lamin Village, Gambia

Na de onderscheiding in 2013 is de heer Bruijnes gestart als vrijwilliger bij Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o., als voorzitter van de Raad van Advies. Ook heeft de heer Bruijnes zich onverminderd ingezet voor de realisatie van een eigen gebouw voor de voedselbank. Zowel het bestuur als de Raad van Advies zijn het erover eens dat het slaan van de eerste paal in het najaar 2021 zonder de inzet van de heer Bruijnes niet mogelijk is.

Daarnaast is de heer Bruijnes nog steeds vrijwilliger voor de Stichting Kinderen van Lamin. Naast de al gerealiseerde kleuterschool in de wijk Lamin in Gambia, heeft de heer Bruijnes zich na 2013 ingezet voor het verwezenlijken van een basisschool (7-12 jaar oud). Ook is een compleet nieuw ziekenhuis, genaamd Health Centre gebouwd, waarna op het terrein van dit ziekenhuis een tandartslocatie, ambulancepost en kraamcentrum zijn neergezet. Ook zijn twee landbouwprojecten tot stand gebracht, enkele hectaren tuinbouwgrond met irrigatievoorzieningen, waar de plaatselijke bevolking tegen een kleine vergoeding gewassen kan verbouwen.

Als voorzitter van de Stichting Bevordering Vakopleiding Bouwnijverheid Gouwe & Rijnstreek (SBVB) en van het daaraan gelieerde Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Gouwe & Rijnstreek geeft de heer Bruijnes op gedreven wijze leiding aan het stichtingsbestuur en bepaalt hij samen met zijn medebestuursleden de strategie en het beleid. Ook heeft hij een stimulerende en richtinggevende rol gespeeld in het formuleren van het concept, de ontwikkeling en de daadwerkelijke realisatie van het regionale en innovatieve opleidingscentrum Bouwacademie Groene Hart. Onder voorzitterschap van de heer Bruijnes heeft de SBVB op een vernieuwende wijze een verbindende rol gespeeld tussen onderwijs en bedrijfsleven. De opleidingen sluiten aan bij de praktijk. Dat resulteert in goed opgeleide vakmannen die in de hele regio bijdragen aan duurzaam bouwend Nederland.