Kasteel Metaal in top 5 meeste zonnepanelen op dak

Wereldwijd neemt de vraag naar energie sterk toe. Daarnaast is het noodzakelijk om van fossiele brandstoffen over te schakelen op duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van CO2 terug te dringen en opwarming tegen te gaan. In deze energietransitie is zonne-energie een van de oplossingen.

In gemeente Alphen aan den Rijn is het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Met zonnepanelen op een dak kan iedereen zijn eigen energie opwekken. Een ontwikkeling waar de  Alphense ondernemer Roy Kasteel, Adjunct Directeur van Kasteel Metaal alles vanaf weet: ‘Als familiebedrijf zijn we gericht op continuïteit en kijken verder dan de huidige generatie. De keuze om energieneutraal te worden was dan ook snel gemaakt.”

Top 5

In gemeente Alphen aan den Rijn hebben meerdere bedrijven hun dak voorzien van zonnepanelen. Eind september werd het zonnedak feestelijk geopend en kan Kasteel Metaal met ongeveer 3.500 zonnepanelen zich voegen bij de top 5 bedrijven met de meeste zonnepanelen op hun dak in de gemeente. De 3.500 panelen zijn voldoende om te voorzien in het eigen energiegebruik, binnenkort volgen er nog 1.500. Adjunct Directeur Roy Kasteel: ‘Ons dak voorzien van zonnepanelen was zowel een duurzame als een strategische keuze. Met de aanleg van de zonnepanelen zijn we de komende jaren verzekerd van voldoende energie tegen beheersbare kosten. Het draagt direct bij aan de continuïteit en de beheersbaarheid van de kosten. En daar zijn onze klanten uiteindelijk ook bij gebaad. Daarnaast zijn we nu ook onafhankelijker geworden en zorgen we voor een substantiële reductie van onze footprint.”

Samenwerken

2 jaar geleden heeft Kasteel Metaal zijn vestigingen samengevoegd op het bedrijventerrein Molenwetering in Alphen aan den Rijn en zijn ze gaan kijken naar de mogelijkheden om als bedrijf energieneutraal te worden. “Met behulp van partners zoals SAM (stichting advies metaal), Tekpower en verzekeraar VDSD hebben we deze stap kunnen maken. In ons geval hebben we de installatie gecombineerd met een nieuwe dakbedekking en een aangepaste brandcompartimentering. Een dergelijk oppervlak zonnepanelen op het dak brengt ook risico’s met zich mee en dan is een gedegen risico-inventarisatie een must.”

Alphense zonnepanelen

Gemeente Alphen aan den Rijn juicht de opkomst van zonnepanelen op bedrijfsdaken sterk toe. Erik van Zuylen, wethouder Duurzaamheid: ‘Wat ik bij Kasteel Metaal zie, is dat ze op een hele goede en professionele manier dit voor elkaar hebben gekregen. Dat maakt mij als wethouder Duurzaamheid alleen maar trots’. De gemeente trekt samen op met partners als de Vereniging Ondernemers Alphen (VOA), Greenport Boskoop en de Economic Development Board Alphen (EDBA) met het doel om bedrijven en bedrijventerreinen in de komende jaren verder te verduurzamen. Naast duurzame energie is dit gericht op circulair ondernemen en vergroening. 

Hoe kunnen wij helpen?

Denkt u er ook over na om zonnepanelen op uw bedrijfsdak te plaatsen en kunnen wij daarbij helpen? Gemeente Alphen aan den Rijn denkt graag mee en helpt u graag mee om verbindingen te leggen en om informatie te verstrekken over bijvoorbeeld subsidies. Stuur een e-mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl. Wij nemen dan contact met u op.