Nieuwe ontwikkelingen verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp

Op 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de te nemen verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp. Daarbij is aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of er nog zaken geoptimaliseerd konden worden.

lijnbaan 400Naar aanleiding van het onderzoek dat is gedaan naar optimalisaties, heeft de raadscommissie RED op 9 september 2021 geconcludeerd:
- dat het verplaatsen van de rotonde Weidelanden naar het zuiden akkoord is, zodat er met de zuidwestelijke ontsluitingsweg een duidelijke hoofdstructuur ontstaat en er sprake is van een goede optimalisatie
- dat het aangenomen amendement (besluit) onvoldoende was uitgewerkt voor wat betreft de wens tot het behouden van de rechtsaf beweging vanuit het noorden en een oost-zuid afslag op de kruising

Verder onderzoek

De gemeente heeft daarna verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de gevolgen van het toevoegen van de noord-west afslag (op de N209 komend vanaf de N11 naar Dorpsstraat-west) en een oost-zuid afslag (vanaf Dorpsstraat-oost naar de N209 in de richting van de Hoogeveenseweg) op het kruispunt Dorpsstraat/ N209. De resultaten zijn in de extra vergadering van de raadswerkgroep verkeer Boskoop en Hazerswoude op 23 september 2021 gepresenteerd. Hieruit heeft de raadswerkgroep geconcludeerd:
- dat zij de extra afslag noord-west op het kruispunt toe wil voegen aan de maatregelen Hazerswoude-Dorp
- dat zij vindt dat de afslag oost-zuid niet haalbaar is

Wat betekent dit?

Dit betekent ten opzichte van het maatregelenpakket dat op 18 februari 2021 is vastgesteld:
- dat de hoeveelheid verkeer in de Dorpsstraat west minder afneemt dan in het oorspronkelijke maatregelenpakket, maar nog altijd afneemt
- dat het uitgangspunt over de landschappelijke inpassing, met name de groenere inrichting en een slinger in de N209, rondom het kruispunt los wordt gelaten
- dat er een rijbaan voor de richting noord-west op de N209 wordt toegevoegd. Als gevolg daarvan schuift het totale kruispunt op richting het oosten (hoe ver en hoe precies is nog niet bekend, omdat het ontwerp nog moet worden gemaakt)
- dat dit ten koste gaat van een beperkt aantal parkeerplaatsen op het terrein voor de supermarkt Albert Heijn
- dat de rotonde Weidelanden naar het zuiden wordt verplaatst

Inspreken

De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners de mogelijkheid hebben om hierover een mening te vormen en dat zij deze kunnen delen met de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering van 14 oktober 2021 wordt dit onderwerp besproken en is het mogelijk voor inwoners om op deze punten in te spreken. De bij deze onderwerpen behorende stukken staan op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/28b657d1-79a0-4d2b-ba3c-6efd5fff6c4e