Resultaten onderzoek Koningin Julianabrug eind oktober 2021 bekend

De onderzoeken, zoals betonboringen en metingen, zijn grotendeels uitgevoerd, maar nog niet alle resultaten van de metingen zijn bekend. De oplossingsrichtingen voor het definitieve herstel van onderdelen van de brug worden eind oktober 2021 voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens geplande werkzaamheden aan de Koningin Julianabrug in de zomer van dit jaar is schade aan het voet- en fietspad ontdekt. Het voet- en fietspad was hierna kortdurend afgesloten. Door het aanbrengen van tijdelijke maatregelen kan alle verkeer veilig gebruik maken van de Koningin Julianabrug in beide richtingen.  
Royal Haskoning DHV voert in opdracht van de gemeente onderzoek uit naar het ontstaan van de schade en naar de herstelmaatregelen die nodig zijn. 

Onderzoek eind oktober klaar 

De onderzoeken, zoals betonboringen en metingen, zijn grotendeels uitgevoerd, maar nog niet alle resultaten van de metingen zijn bekend. Ook is er voor alle volledigheid technische inspectie aan andere onderdelen van de Koningin Julianabrug uitgevoerd.  
Op basis van de verzamelde informatie worden de meest waarschijnlijke oorzaken van de schade bepaald en reikt Royal Haskoning DHV oplossingsrichtingen aan voor het definitieve herstel van onderdelen van de brug. De oplossingsrichtingen worden eind oktober 2021 voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en vervolgens ook aan de gemeenteraad.