Werkzaamheden rondom het Aarplein

Op 4 oktober 2021 start aannemer Rietveld met de aanleg van een tijdelijke voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Vest om de veiligheid daar te optimaliseren.

Het is een tijdelijke voetgangersoversteekplaats, omdat wanneer alle werkzaamheden gereed zijn De Vest een heel andere inrichting krijgt. In die definitieve situatie is  een oversteekplaats niet nodig. 

De aanleg duurt ongeveer drie dagen. De Vest blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Verder worden nog twee tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:

  • het markeren van parkeervakken ter hoogte van Willem Dreesstraat 19-33;
  • het aanleggen van een versmalling ter hoogte van de inrit naar de Willem Dreesstraat.