De heer Theo Nering Bögel ontvangt lintje

De heer Theo Nering Bögel uit Alphen aan den Rijn, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn lintje op 12 oktober uit handen van burgemeester Liesbeth Spies.

De heer Nering Bögel heeft zijn functie als specialistisch verpleegkundige overstijgend vervuld de afgelopen 45 jaar. Hij heeft hiermee bijgedragen aan de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg voor stamceltransplantatie. Met zijn kennis en begeleiding van zowel patiënten als (specialistisch) verpleegkundigen heeft hij op nationaal als op internationaal een verschil gemaakt. De uitstraling van zijn verdiensten waren in het binnen maar ook in het buitenland bekend.

Door zijn inzet en betrokkenheid heeft hij een enorme impact op het leven van patiënten maar is daarnaast ook altijd een voorbeeld voor artsen en collega's geweest. De heer Bögel heeft zich de laatste 15 jaar als verpleegkundig specialist ontwikkeld tot expert op het gebied van stamceltransplantatie. Mede door zijn inbreng is het mogelijk geweest om de intensieve nazorg na allogene stamceltransplantatie in MST (Medisch Spectrum Twente) volgens de Leidse protocollen te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen. Hij heeft zijn verworven kennis actief uitgedragen en onbetaald geparticipeerd in voordrachten op nationale en internationale congressen. 

Een andere belangrijke verdienste is dat de heer Nering Bögel een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling en continuering van het onderwijs aan (gespecialiseerd) verpleegkundigen. Studenten waarderen zijn onderwijs, dit legt hij gedegen uit en bouwt bruggen in lastige thema's binnen de hematologie.