Eerste 1,5 uur gratis parkeren in het centrum

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om vanaf 25 november 2022 de eerste 1,5 uur gratis te parkeren in gemeentelijke parkeergarages in het centrum van Alphen aan den Rijn.

Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA), Stichting Centrummanagement en Gemeente Alphen aan den Rijn zijn al langere tijd in gesprek over het invoeren van de eerste 1,5 uur gratis parkeren in het centrum. In januari 2022 is door de gemeenteraad de motie ‘gratis parkeren centrum’ aangenomen.

Veranderingen in het parkeerbeleid

In de motie van januari 2022 is aangenomen dat de eerste 1,5 uur parkeren in gemeentelijke parkeergarages gratis wordt. Na de periode van het gratis parkeren wordt het parkeertarief € 2,50 per uur. De parkeerperiode waarin deze nieuwe regels van toepassing zijn wordt verruimd naar maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.  Door de eerste 1,5 uur gratis parkeren in het centrum aan te bieden wordt een gelijk speelveld gecreëerd binnen Alphen aan den Rijn. In alle winkelgebieden wordt gratis parkeren aangeboden. Ook in omliggende (winkel)steden en gebieden wordt gratis parkeren aangeboden.

Inzet op meer winkelend publiek

Met het invoeren van gratis parkeren in de eerste 1,5 uur in de parkeergarages willen winkeliers samen met Gemeente Alphen aan den Rijn het centrumbezoek aantrekkelijker maken. Ook wordt er zo ingezet op het stimuleren van een langer verblijf van winkelend publiek. VOA en Stichting Centrummanagement gaven eerder al in hun verzoek aan dat 'gratis' parkeren een onderdeel is van de missie om het centrum van Alphen aan den Rijn toekomstbestendig te maken. Er wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijke openbare ruimte door herinrichting en vergroening. Gratis parkeren kan een bijdrage leveren aan een positieve beleving van het centrumbezoek.