Nieuwe Omgevingswet voor ruimtelijke plannen

Vanaf 1 juli 2023 gaat naar alle waarschijnlijkheid de Omgevingswet in. Heeft u de komende maanden plannen voor een groter bouw- of verbouwproject of een andere ruimtelijke ontwikkeling? Dan is het goed om te weten wat de overgang naar de nieuwe Omgevingswet voor u betekent.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Nu toetsen wij nog of uw plan binnen het bestemmingsplan past maar vanaf januari wordt dat het omgevingsplan. Past uw plan straks niet binnen het omgevingsplan, dan moet u een aanvraag voor een wijziging van het omgevingsplan doen. Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een vergunning om van het omgevingsplan af te wijken. 

Plannen vóór en na 1 juli 2023

Tot de overgang naar de Omgevingswet geldt een overgangssituatie. Dat betekent dat: 

  • Een (ontwerp)bestemmingsplan dat vóór 1 juli 2023 ter inzage ligt, nog onder de bestaande wetgeving wordt behandeld. Een plan dat ná 1 juli 2023 ter inzage gaat, valt onder de nieuwe wetgeving. 
  • Een aanvraag omgevingsvergunning die vóór 1 juli 2023 is ingediend, volgens het huidige recht wordt afgehandeld. Alle aanvragen die na 1 juli 2023 worden ingediend, worden volgens de regels van de Omgevingswet behandeld. 

Wat kunt u doen?

Bent u al in gesprek met de gemeente over uw plannen, dan informeert uw contactpersoon bij de gemeente u over de aankomende wetswijziging. Samen met uw contactpersoon kijkt u naar de mogelijkheden die deze wet u biedt.   
Gaat u binnenkort een nieuw plan indienen bij de gemeente? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0172 of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor uw aanvraag en de gevolgen van de verandering. Zodat u helder heeft welke stappen u kunt zetten om uw plan tot stand te brengen.

Meer informatie over de Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom, een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Een belangrijke verbetering van de wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Achter de schermen werkt de gemeente, samen met inwoners, ondernemers en partners al een tijd aan de voorbereiding.

Lees meer over de Invoering Omgevingswet.