Rijndijk-oost weer open

De Rijndijk-Oost in Hazerswoude-Rijkdijk is vanaf vrijdag 6 oktober 11.00 uur weer open voor alle verkeer. Sinds februari was de weg afgesloten voor een grote opknapbeurt.

Over de volle breedte

Het gedeelte tussen de Hoorn (bebouwde komgrens van Alphen aan den Rijn) en het Oostvaartpad (bebouwde komgrens van Hazerswoude-Rijndijk) is over de volle breedte aangepakt door Dura Vermeer. De technische staat van met name het asfalt van de rijbaan, is de reden voor het groot onderhoud van deze rijbaan geweest. De drempelplateaus waren verzakt en de bermen te hoog, waardoor wateroverlast ontstond. De rijbaan, inclusief de verkeersdrempels, zijn voorzien van nieuw asfalt. De bermen zijn opgehoogd en daar waar nodig zijn de slootkanten verstevigd met houten damwanden of werden ze voorzien van een kleilaag. Het risico dat regenwater op de rijbaan blijft staan, is nu tot een minimum beperkt.

Naast het asfaltonderhoud van de rijbaan was ook onderhoud aan het jaagpad langs de Oude Rijn en het voetpad aan de zuidzijde nodig om de hele Rijndijk weer in goede staat te krijgen. 

Veilig doortrappen

De grootste verandering is volgens wethouder Relus Breeuwsma (Verkeer) de aanpassing van het fietspad langs de Rijndijk. ‘Dit fietspad is onderdeel van het regionale doorfietsroutenetwerk tussen Alphen aan den Rijn en Leiden geworden, voor recreanten én voor woon-werkverkeer. Het fietspad is hiervoor een halve meter verbreed, waardoor fietsers elkaar makkelijker in kunnen halen. Ook heeft het fietspad een rode asfaltlaag gekregen, om de afscheiding met de weg beter zichtbaar te maken. Hierdoor wordt het veiliger.’

Fris groen

Samen met de participatiegroep Rijndijk en afdeling Groenbeheer van de gemeente, is nader onderzocht of een bijenlint kon worden toegepast en waar deze moest worden aangelegd. De bermen worden ingezaaid met een speciaal planten- en bloemenmengsel, waardoor ze aantrekkelijker worden voor bijen en andere insecten. Voor de bomen die voor de werkzaamheden moesten worden gekapt komen meer en andere bomen, terug.