De heer Piet Jansen ontvangt Lintje

De heer Piet Jansen, woonachtig in de gemeente Hoogeveen, ontving op 9 september 2021 uit handen van burgemeester Spies een Koninklijke onderscheiding (Lintje). Jansen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jansen ontving zijn Lintje tijdens zijn afscheidsbijeenkomst van de Stichting voor Christelijk Voor Onderwijs te Alphen aan den Rijn.  

In 1983 werd de heer Jansen jeugdouderling in de Salvatorikerk te Alphen aan den Rijn en gaf daarbij thuis, samen met zijn echtgenote, catechese aan jongeren. In 1985 werd de heer Jansen voorzitter van de wijkkerkenraad van de Gereformeerde Salvatorikerk en heeft zich sterk geprofileerd tot samenwerking met de in de wijk aanwezige Hervormde Kerkenraad rond de Opstandingskerk.  

De heer Jansen was in 2001 initiatiefnemer voor de oprichting van Stichting Perspectief. De stichting draagt bij aan het in stand houden en bevorderen van het christelijk voortgezet onderwijs in de regio Alphen aan den Rijn.  

Sinds 2014 is de heer Jansen betrokken bij ICCS (Intereuropean Commission on Church and School). Sinds 2018 is hij voorzitter van het Internationaal Verband Christelijk Onderwijs (IV) en participeert vanuit deze rol in de ICCS. ICCS en IV werken nauw samen op Europees niveau om het onderwijs te bevorderen op het gebied van religie en wereldbeeld.  

Van 2005 tot heden is de heer Jansen voorzitter van de Stichting tot Behartiging van de Belangen van het Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken.  

Vanaf 2006 is de heer Jansen voorzitter van de Geertruida Stichting, die een zeker vermogen beheert waarvan de opbrengsten beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de Nederlands Hervormde Gemeente te Alphen aan de Rijn, voor studie- en andere kosten van leerlingen en docenten van SCOPE.  

De heer Jansen is vanaf 2014 voorzitter van het college van bestuur van de Stichting voor Christelijk Voorgezet Onderwijs te Alphen aan de Rijn. Hij zet zich met zijn ervaring en deskundigheid niet alleen in op eigen school en eigen stichting, maar ook landelijk en buiten de landsgrenzen.  

Hij was (mede) verantwoordelijk voor verschillende fusietrajecten en had een grote rol bij de opdracht voor het organiseren van nieuwbouwlocaties in het voortgezet onderwijs in Alphen aan den Rijn. Hij is het gezicht voor de drie, thans twee, schoolorganisaties en ook richting de gemeente Alphen aan den Rijn en het ministerie van Onderwijs.  

Vanaf 2014 tot 2018 was de heer Jansen secretaris van het dagelijks bestuur en is nu lid van de Commissie van Toezicht van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland en Rijnstreek, dat zich richt op leerlingen die in didactische en/of sociaal-emotionele zin op meer ondersteuning zijn aangewezen.  

De heer Jansen is vanaf 2014 lid en voorzitter van het Steunfonds Christelijk Onderwijs.  

Vanaf 2018 is de heer Jansen voorzitter van het bestuur van het Internationaal Verband voor Christelijk onderwijs. Dit verband heeft tot doel diverse Europese christelijke schoolorganisaties met elkaar te verbinden op het punt van expertise, verbinding en bezieling. 


De heer Jansen met Burgemeester Spies