De heer Rob Ackx ontvangt lintje

De heer Rob Ackx, woonachtig in Boskoop, ontving op 20 september 2021 uit handen van burgemeester Spies een Koninklijke onderscheiding (Lintje). Ackx is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Ackx ontving zijn lintje tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van Stichting SERN (Security Expert Register Nederland). 

In de jaren '80-'90 bedacht de heer Ackx een methodiek om beveiliging aantoonbaar op orde te hebben en de werking van de beveiliging te auditten. Deze methodiek heeft de heer Ackx op persoonlijke titel doorontwikkeld als De Haagsche Methodiek (DHM) in security management. In 1995 is hij samen met de heer Duijndam (ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) gestart met het ontwikkelen van een HBO-opleiding gebaseerd op deze DHM voor de Haagse Hogeschool t.b.v. studenten van Facility Management. 

Direct bij de start van de opleiding DHM bestond de behoefte aan een onafhankelijk keurmerk voor security experts. Als antwoord hierop hebben de heren Ackx en Duijndam stichting SERN opgericht. Speciale verdienste van de heer Ackx hierin is geweest het opzetten van het register. Tevens heeft hij ervoor gezorgd dat er kwalificatienormen kwamen om daarin te worden erkend en ingeschreven. Vanaf 1996 was de heer Ackx bestuurslid van stichting SERN, vanaf ongeveer 2000 heeft hij de voorzittersrol op zich genomen. In september 2021 heeft de heer Ackx zijn voorzittersrol neergelegd en is nu bestuurslid.