Jan van Eycklaan in Hazerswoude-Dorp afgesloten

Door een calamiteit aan het rioolstelsel moet de weg tussen de Jan van Eijklaan en de Zilverschoon opengebroken worden voor herstelwerk.

Tijdens de werkzaamheden is de doorgang afgesloten (ook voor hulpdiensten).
Voor fietsers en voetgangers wordt ruimte gecreëerd via het trottoir.