Lokale ondernemers gezocht voor innovatiegroep warmtetransitie

Gemeente Alphen aan den Rijn, de Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) en de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) zijn op zoek naar lokale ondernemers die willen helpen om de warmtetransitie (de overgang van aardgas naar duurzame warmtebronnen) in onze gemeente te versnellen.

Het gaat om ondernemers die zich richten op de verduurzaming van particuliere woningen en die bereid zijn om op een innovatieve manier samen te werken met andere partijen. Ondernemers hoeven niet actief te zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn zelf, maar wel in de omliggende regio.

De innovatiegroep bestaat uit lokale ondernemers, aangevuld met regionale of landelijke experts in de warmtetransitie, Gemeente Alphen aan den Rijn, de VOA en de EDBA. De focus ligt vooralsnog op twee verkenningsgebieden uit de Transitievisie Warmte (TVW). Dit zijn de gebieden waar we voor 2030 willen onderzoeken of het mogelijk is om van het aardgas af te gaan. Het doel is om voor particuliere woningeigenaren in deze buurten een concreet verduurzamingsaanbod op te stellen zodat ze op een laagdrempelige manier hun woning aardgasvrij(ready) kunnen maken.

Vier bijeenkomsten innovatiegroep

De innovatiegroep komt in oktober 2021 t/m januari 2022  vier keer bij elkaar om de onderstaande vragen uit te werken:
1.    Welke 'best beschikbare techniek(en)' zijn haalbaar en daarmee goed inpasbaar in de gekozen buurten in de verkenningsgebieden?
2.    Welke samenwerkingsvorm is er nodig om deze technieken versneld toe te passen?
3.    Hoe kunnen de gemeente en het bedrijfsleven elkaar daar het beste bij helpen?

Na deze vier bijeenkomsten kiest de innovatiegroep een goede samenwerkingsvorm en ondertekenen de deelnemers een intentieverklaring om de samenwerking structureel uit te bouwen en voort te zetten.

Aanmelden

Lokale ondernemers die interesse hebben om mee te doen kunnen zich uiterlijk tot 13 oktober 2021 aanmelden bij Ruud Kwant, projectleider TVW, door een e-mail te sturen.