Opening toegankelijke speeltuin Veenpluis

Op 24 september is een nieuwe speeltuin aan de Veenpluis geopend. Een speeltuin waar ook kinderen die in een rolstoel zitten kunnen spelen en bewegen.

Feestelijke opening 

Wethouder Han de Jager, de initiatiefnemers van deze speeltuin en het voltallige kindercollege hebben de speeltuin officieel geopend. De buurtsportcoaches van Alphen Vitaal organiseerde vervolgens een geweldige samenspeelmiddag voor alle aanwezige kinderen, mét en zonder handicap. De opening was onderdeel van het programma van de Nationale Sportweek   

Burgerinitiatief 

Het initiatief voor deze speeltuin kwam van een aantal ouders om de speeltuin op de Veenpluis inclusief in te richten zodat kinderen in een rolstoel er ook kunnen spelen.  

Rolstoeltoegankelijke speeltoestellen 

Zo is er een speciaal pad waar kinderen met een rolstoel overheen kunnen rijden en waar ze allerlei dingen tegenkomen die bewegen, geluid maken of die ze aan kunnen raken. Zo is er bijvoorbeeld een muziekbloem die de hand-oogcoördinatie stimuleert. Daarnaast is er een rolstoeltrampoline en een carrousel waar ook een rolstoel in kan. Door de opzet van de speeltuin kunnen kinderen mét en zonder beperking nog makkelijker samen ontdekken en spelen.  

Steeds meer aandacht 

In de gemeente Alphen aan den Rijn is steeds meer aandacht voor inclusief spelen en toegankelijkheid van speeltuinen. Ook aan de Mendelweg in Boskoop is een speeltuin aangelegd met speeltoestellen die geschikt zijn voor kinderen in een rolstoel. "Onze ambitie is dat alle inwoners met een beperking  mee kunnen doen in de maatschappij. Dus ook kinderen. Zij verdienen ook een plek in hun buurt waar ze kunnen spelen. Door plekken te creëren zoals deze speeltuin, kunnen kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten en met elkaar spelen.”, aldus wethouder Han de Jager.