Tijdelijk nieuwe beheerder dorpshuis de Tas

Activiteiten die in de planning staan gaan gewoon door.

Het beheer van dorpshuis de Tas in Benthuizen is sinds 1 september 2021 tijdelijk overgenomen door welzijnsorganisatie Participe. De sociaal maatschappelijke activiteiten in het dorpshuis kunnen gewoon doorgaan. Het eetcafé in dorpshuis de Tas stopt. Voor horeca die de maatschappelijke activiteiten in het dorpshuis ondersteunt, blijft ruimte. Denk bijvoorbeeld aan inwoners die met elkaar een maaltijd bereiden en nuttigen.

De gemeente wil voor elke wijk en ieder dorp een ‘huiskamer van de wijk’, waar iedereen kan binnenlopen voor koffie, maatschappelijke activiteiten en hulp. De gemeenteraad heeft daarvoor het beleid herijking dorps- en buurthuizen vastgesteld. Met de dorps- en buurthuizen zijn afspraken gemaakt over onder meer het beheer, de exploitatie en subsidies. Volgens dit beleid moet de beheerder/exploitant of een maatschappelijke professionele stichting zijn of een stichting zonder winstoogmerk die bestaat uit eigen inwoners. Dit betekent dat het dorpshuis niet beheerd kan worden door een beheerder met een commercieel belang.

Participe neemt het beheer tijdelijk over. De gemeente blijft in gesprek met de beheerstichting om te onderzoeken of zij in een andere vorm de exploitatie en het beheer van het dorpshuis op termijn weer kan overnemen.