Vijf verkenningsgebieden voor onderzoek naar aardgasvrij wonen

De Ontwerp Transitievisie Warmte (TVW) is gereed. In dit plan beschrijft Gemeente Alphen aan den Rijn de meest geschikte, duurzame alternatieven voor aardgas in onze gemeente.

Om de CO2 uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan, is landelijk in het Klimaatakkoord afgesproken dat we uiterlijk in 2050 van het aardgas afgaan. Alle gemeenten maken vóór 1 januari 2022 een plan over hoe zij dit aanpakken: de Transitievisie Warmte. In de Ontwerp-TVW worden vijf verkenningsgebieden voorgesteld. Dit zijn de buurten waar we voor 2030 willen onderzoeken of het haalbaar is om van het aardgas af te gaan en op welke manier we deze buurten willen verwarmen. De gemeenteraad neemt begin 2022 een besluit over de Transitievisie Warmte. 

Verkenningsgebieden 

In de Planetenbuurt, omgeving Archeon, Ridderveld-West, Zeeheldenbuurt/Groene Dorp/Tolstraat en Boskoop-West willen we verder onderzoek doen. De overstap naar een andere warmtebron is voor veel inwoners ingrijpend. Dit onderzoek doen we daarom samen met inwoners, bedrijven en onder andere woningcorporaties. We schrijven dit op in een wijkuitvoeringsplan. We vinden het als gemeente belangrijk dat het alternatief voor inwoners en bedrijven haalbaar, betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is. De gemeenteraad beslist begin 2022 uiteindelijk definitief welke verkenningsgebieden worden gekozen. In de Planetenbuurt is al veel onderzoek uitgevoerd en zijn we al begonnen met de uitwerking. In 2022 staan nadere onderzoeken in omgeving Archeon en Ridderveld-West op de planning. In 2023 en 2024 willen we starten in Zeeheldenbuurt/Groene Dorp/Tolstraat en Boskoop-West. Alle inwoners die in een verkenningsgebied wonen, hebben hierover vorige week een brief en informatiefolder ontvangen van de gemeente. 

Fasering overige buurten 

Naast de verkenningsgebieden is in de Ontwerp TVW een voorlopige fasering aangebracht voor de (overige) buurten in de gemeente Alphen aan en Rijn. Hierdoor is er in grote lijnen bekend wanneer welke buurt aan de beurt is om aardgasvrij te maken. We benoemen buurten die op de korte termijn (2022-2035) aan de beurt zijn. Dit zijn de verkenningsgebieden. En buurten die op de middellange termijn (2025-2040) en de lange termijn (2035-2050) van het aardgas afgaan. 

Gemeentebrede aanpak 

Naast het onderzoek in de verkenningsgebieden gaan we in de hele gemeente, in alle buurten, aan de slag. Als gemeente ondersteunen we inwoners (woningeigenaren en huurders) om zich alvast voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Denk aan het isoleren van de woning, energiebesparing en advies over tussenoplossingen zoals een hybride warmtepomp. 

Terinzagelegging  

De Ontwerp- TVW wordt van 30 september tot en met 10 november 2021 ter inzage gelegd. Dit betekent dat inwoners in deze periode op het plan kunnen reageren. Zo'n reactie heet een zienswijze. Daarin kunnen inwoners beschrijven met welke ideeën ze het wel of niet eens zijn en of ze zaken zouden willen toevoegen of aanpassen. Op de website alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat. De Ontwerp TVW en de publieksversie staan vanaf 29 september online op alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij

Online informatieavond op 29 september 

Op 29 september organiseert de gemeente om 20.00 uur een online informatieavond. De online informatieavond is van te voren opgenomen. U kunt tijdens en na afloop van de informatieavond in de chat vragen stellen aan de projectleider vanuit de gemeente en aan Erik van Zuylen, wethouder duurzaamheid.

Hoe u kunt deelnemen, leest u op alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij. Van te voren aanmelden is niet nodig. Achteraf terugkijken is ook mogelijk.