N11 in beide richtingen afgesloten (23-24 september & 30 september - 1 oktober)

De N11 zal in twee fases afgesloten worden. Eerst in week 38 (23-24 september) en daarna nog een keer in week 39 (30 september – 1 oktober). Beide keren is de afsluiting van vrijdag op zaterdag van 20:00 uur tot 14:00 uur. De afsluiting geldt voor beide richtingen. Houdt rekening met vertraging onderweg op deze dagen.

Over het algemeen vinden er vier weekenden per jaar onderhoudswerkzaamheden plaats aan de N11, twee weekenden in het voorjaar en twee weekenden in het najaar. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden deze onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk samen gedaan. Zo kan er een algehele afsluiting van een korte periode plaatsvinden, in plaats van allerlei verschillende werkzaamheden achter elkaar.

Het gaat om de trajecten

Fase 1

Zoeterwoude Rijndijk – Alphen a/d Rijn Oost (Alphen Aquaduct)
Vrijdag 23 september 20:00 uur tot Zaterdag 24 september 14:00 uur

Fase 2

Alphen a/d Rijn (Alphen Aquaduct) – Bodegraven A12
Vrijdag 30 september 20:00 uur tot Zaterdag 01 oktober 14:00 uur

Feiten over de N11

De N11 is 21 km lang

De N11 is in 2000 in gebruik genomen.
De ‘Elfenbaan’ is een ecologische zone van 20 km bij 100 m en ligt tussen de N11 en de spoorlijn Leiden - Alphen. Deze strook is aangelegd als compensatienatuur voor de aanleg van de N11.