Nog meer groene bushokjes in onze gemeente!

Sinds kort hebben we nog meer groene bushokjes in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het dak van de bushokjes is groen door sedumplantjes die de lucht schoonmaken, water opvangen, insecten aantrekken en het bushokje een beetje koeler maken. De eerste kinderraad koos ervoor om vijf bushokjes in Alphen aan den Rijn te vergroenen. Dit was een idee van toenmalig kinderwethouder Marijse en oud-wethouder Erik van Zuylen. Vijf is een hele hand vol, maar er kon nog meer bij. Dus koos de gemeente ervoor om nog 10 extra bushokjes te vergroenen. Ter ere hiervan nam op donderdag 15 september de huidige wethouder duurzaamheid, Gert van der Ham, samen met kinderwethouder Dustin symbolisch een nieuw groen bushokje in gebruik aan de Vroonhoevelaan in Kerk en Zanen.

Groene bushokjesKlimaatverandering

De aarde warmte op, waardoor het klimaat verandert. Dit leidt tot meer hitte en droogte, maar ook tot stortbuien met wateroverlast als gevolg. Het is belangrijk dat we onze omgeving aanpassen om de schadelijke gevolgen van deze veranderingen zoveel mogelijk te beperken. Dit noemen we klimaatadaptatie. Daarom kiest de gemeente ervoor om de openbare ruimte zoveel mogelijk te vergroenen. Kijk naar de vergroening van het Stadhuisplein en de het Omloopkanaal. Bijkomend voordeel is dat de bijen en vlinders ook heel blij worden van meer groen in de stad. Meer groen zorgt dus ook voor meer biodiversiteit (de balans tussen planten- en dierensoorten). En als laatste blijkt uit onderzoek dat een groenere leefomgeving gezonder is voor mensen.