Zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen wordt ingevoerd

In Nederland is een groot tekort aan woningen, ook in onze gemeente. Gemeente Alphen aan den Rijn is hard bezig om voor iedereen voldoende betaalbare woningen te bouwen. Vervolgens moeten deze woningen ook bij de juiste personen terecht komen.

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om bij nieuwbouwwoningen met een prijs onder de NHG-grens een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in te voeren. De nieuwe regels liggen ter inzage voor inspraak van 29 september tot 10 november 2022. 

Hoe werkt het?

Een zelfbewoningsplicht betekent dat de eigenaar (met eventuele gezinsleden) voor de duur van minimaal vijf jaar zelf in de koopwoning moet wonen. Er mag dus niet iemand anders in wonen. Een anti-speculatiebeding heeft als doel dat de koopwoningen betaalbaar blijven. Gedurende vijf jaar is (door)verkoop van een woning niet toegestaan. Er zijn een aantal ontheffingsvoorwaarden, denk aan scheiding of overlijden van de eigenaar. Notarissen controleren deze regels bij de verkoop van een woning. Voor opkoopbescherming bij bestaande woningen maakt de gemeente nog een aparte beleidsregel. De verwachting is dat die regels eind 2022/begin 2023 ingaan.