Badhuisweg in Boskoop afgesloten voor werkzaamheden

Op 28 april 2021 wordt gestart met het plaatsen van het infiltratiesysteem aan de oever en moet de weg worden afgesloten voor doorgaand verkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer en fietsers).

Op dit moment wordt daar gewerkt aan de oeverconstructie. De oude is vervangen voor een stalendamwand.
Naar verwaching is de weg op het einde van de middag van 9 juni weer open voor alle verkeer.

Omleidingsroute tijdens de werkzaamheden aan de Bahuisweg