Help onze bijen op nationale zaaidag, 22 april

Op donderdag 22 april is het voor het achtste jaar nationale zaaidag. De dag is een oproep om bloemstroken aan te leggen, zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Nationale zaaidag 22 april 2021Een mooi initiatief voor meer stuifmeel en nectar voor bijen en andere bestuivende insecten. Bijen hebben het meest aan inheemse planten, dus planten die van nature hier voorkomen. Als u de bij echt wilt helpen, gebruik dan inheemse, gebiedseigen zadenmengsels!

Bijen en bloemen: een innig verbond

De evolutie heeft ervoor gezorgd dat onze inheemse wilde bijen en andere bestuivers helemaal zijn aangepast aan onze inheemse wilde bloemen en andersom. De bouw van de bloem en de bouw van de bijensoort die op deze plantensoort vliegt zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat de bij de nectar goed kan bereiken en tegelijkertijd zoveel mogelijk stuifmeel overbrengt van de ene naar de andere bloem. En de bloemen van deze plantensoort bloeien op het moment dat deze bijensoort vliegt.

Gebruik zadenmengsels waar de bij echt iets aan heeft

Zaadbommen rondstrooien is leuk, maar veel zaadbommen bevatten zaden die niet inheems zijn. Het zijn zaden van planten die wel in Nederland voorkomen, zoals b.v. de korenbloem, maar die opgekweekt zijn in Zuid- of Oost-Europa of zelfs buiten Europa. In de Nederlandse natuur verdringen deze planten vaak de inheemse planten of vermengen zich ermee, waardoor de inheemse genen dreigen te verdwijnen. Zaadbommen kunnen zelfs uitheemse soorten, zogeheten exoten, bevatten. Kijk goed of uw zaadbommen of zaad van gebiedseigen inheemse planten hebt, anders kan het zelfs averechts werken.

En natuurlijk geen gif

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn funest voor bijen, gebruik dus biologische zadenmengsels. Deze zijn te herkennen aan het EU-organic of EKO-keurmerk op de verpakking. 

Het initiatief

Nationale zaaidag is een initiatief van de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden waarin particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters worden opgeroepen om bloemen te zaaien voor bestuivers, zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. Meer informatie
Samen met IVN, inwoners en diverse instanties zet Gemeente Alphen aan den Rijn zich in voor de bij. Op talloze plekken wordt door de gemeente aandacht besteed aan de bij. Zo is er onlangs in de vergroening van de Hoogewaard een bijenlint ingezaaid van zo’n 1,5 km en zijn in het Prinses IreneBos meerdere insectenbosjes ingeplant. Al eerder werd er een bijenidylle ingericht in Kerk en Zanen (in de Groene Vinger). Ook het maaibeleid van de gemeente is gericht op een rijk gevarieerde flora.