Project snippergroen van start in Boskoop

De afgelopen jaren is een groot aantal verzoeken om aankoop van snippergroen door bewoners bij de gemeente ingediend. Nu het snippergroenbeleid is geactualiseerd, gaat het project snippergroen van  start.

GrasAls eerste in de kern Boskoop. Uit een inventarisatie is gebleken dat in Boskoop ca. 36.000 m2 gemeentegrond onrechtmatig (zonder schriftelijke afspraken) in gebruik is genomen; in de meeste gevallen als tuin. Het project Snippergroen start in mei en wordt in fasen uitgevoerd. De bewoners die het betreft krijgen, als dat mogelijk is, per brief een aanbod om de grond aan te kopen. Om de aankoop aantrekkelijker te maken, wordt een lagere m2-prijs gehanteerd: 140 euro per m2 in plaats van 175 euro per m2. Bewoners die geen gebruik willen maken van het aanbod, moeten de grond ontruimen.