Samen de eikenprocessierups bestrijden

Eind april start de gemeente met maatregelen om de overlast van de eikenprocessierups actief te bestrijden. De rupsen en de nesten waar ze uit komen, zijn bedekt met brandharen. Contact met deze brandharen kan zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie aan luchtwegen voor mens en dier. U kunt ook meehelpen bij de bestrijding door nesten bij de gemeente te melden.

Een bord waarschuwt voor de rups en de werkzaamheden die plaatsvinden om te ze bestrijden.Help mee met de bestrijding en meld nesten 

Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze nesten op de stammen of dikkere takken. Op www.alphenaandenrijn.nl/eikenprocessierups vindt u meer informatie over de eikenprocessierups. U kunt via de website of door te bellen naar 14 0172 ook een melding doorgeven als u een nest heeft gezien.  

Help ons het nest snel te vinden en voeg bij uw melding een locatiefoto toe, zodat we kunnen zien om welke boom het gaat. Houdt voor uw eigen veiligheid voldoende afstand. Of omschrijf aan de telefoon goed om welke boom het gaat. Heeft u een nest op eigen terrein? Schakel dan een professioneel bedrijf in om dit te laten verwijderen.  

Hoge prioriteit  

Plaatsen waar veel mensen komen hebben bij de bestrijding hoge prioriteit. Denk aan sport- en spelplekken, nabij scholen en zorgcentra, fietsroutes binnen de bebouwde kom en parken. Nabij deze locaties zijn vorig jaar ruim 50 nestkasten voor kool- en pimpelmezen opgehangen en dit aantal breiden we verder uit. Deze eten namelijk eikenprocessierupsen. Vanaf eind april wordt preventief gespoten met een biologisch middel (een bacterie). Daardoor kunnen de rupsnesten zich niet verder ontwikkelen. Een tractor met een blazer spuit het middel tot boven in de bomen. Het middel is niet giftig voor mens en dier, maar kan wel irriterend zijn. Houd afstand tijdens de werkzaamheden.  

Gemiddelde prioriteit  

Op andere plekken binnen de bebouwde kom en langs fietsroutes in het buitengebied worden de eikenbomen vanaf begin mei regelmatig bekeken. Aanwezige nesten worden verwijderd. De verwachting is dat de nesten grotendeels weg zijn, voordat ze rond eind mei overlast veroorzaken. Dan krijgen de rupsen namelijk brandharen. Met behulp van een hoogwerker worden de nesten weggezogen.  

Lage prioriteit  

Gebieden waar relatief weinig mensen komen verwijderen we nesten alleen na een melding. Op de interactieve kaart op de website van de gemeente vindt u een plattegrond waarop u ziet welke bomen en gebieden een hoge, middel of lage prioriteit hebben. Diezelfde kaart geeft gedurende het seizoen de geregistreerde en verwijderde nesten aan. 

Meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups